Aktualności parafialne

Niedzielny poranek sprzed dwóch tysięcy lat to najważniejszy dzień w historii ludzkości. Chrześcijanie przeżywają ten dzień każdego roku, ale nie do końca zdają sobie sprawę z doniosłości tego zbawczego zdarzenia. Projekt Grobu Pańskiego, autorstwa s. Marzenny Tchórzewskiej, przygotowany i wykonany w kościele konkatedralnym przez młodzież Publicznego Gimnazjum Nr2 w Sokołowie Podlaskim (wspieraną przez s. Marzennę Tchórzewską,         p. Teresę Dziukowską i p. Krzysztofa Siemieniuka), rzuca na tę prawdę blask światła.

Warsztaty muzyczne scholi z Sokołowa i Skrzeszewa.

Po raz kolejny dziewczęta należące do scholii Sursum Corda z parafii konkatedralnej oraz scholi Cuncti Simus Concanentes ze Skrzeszewa wyjechały na warsztaty muzyczne. Zawsze jest to czas pracy ku lepszej posłudze w parafii, która w przypadku obu zespołów, koncentruje się wokół niedzielnej Eucharystii.

Strony