Chrzest

Chrzest nazywany jest pierwszym sakramentem wtajemniczenia. Chrzcić oznacza „zanurzać” w wodzie. Kto jest ochrzczony, zostaje zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2 Kor 5,17). Określany jest także jako „obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym”(Tt 3,5) i „oświecenie”, ponieważ ochrzczony staje się „synem światłości” (Ef 5,8).
    Do spisania aktu chrztu potrzebne są:
    - akt urodzenia dziecka wydawany przez USC,
    dowody osobiste rodziców/opiekunów,
    dane rodziców dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wyznanie, informacja o stanie cywilnym (małżeństwo katolickie/niekatolickie, złączeni cywilnie, bez żadnego związku),