Chrzest

Chrzest święty to w katolicyzmie sakrament inicjacji i ponownych narodzin. Należy go udzielać dzieciom jak najszybciej po urodzeniu. Kandydaci do chrztu, którzy ukończyli już 7 lat życia przechodzą okres przygotowania. Przyjęcie chrztu oznacza, że człowiek staje się chrześcijaninem i może przyjmować inne sakramenty. Obrzęd udzielany jest przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (formuła Trójcy Świętej jest uważana za niezbędny warunek chrztu). W przypadku zagrożenia życia wystarczy, aby uczyniła to jakakolwiek osoba, nawet niewierząca, ale zwykle chrzest jest udzielany przez księdza podczas niedzielnej mszy i obejmuje także wyznanie wiary przez obecnych, namaszczenie głowy katechumena krzyżmem świętym, włożenie białej szaty, wręczenie zapalonej świecy ojcu lub ojcu chrzestnemu i inne obrzędy. Tradycyjnie z obrzędem chrztu wiąże się nadanie imienia.
Przygotowanie rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka (czyli katecheza przedchrzcielna) w naszej parafii odbywa się w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 12.00 na sali przy kancelarii parafialnej.
Spotkanie jest jedno i prowadzi je duszpasterz. Rodzice i chrzestni otrzymują zaświadczenia o uczestnictwie w katechezie przedchrzcielnej.
Jest to również okazja do zadania pytań związanych z sakramentem chrztu i innych duszpasterzowi.
Katecheza przedchrzcielna jest bezpłatna.