Aktualności parafialne

27 maja podczas Mszy św. o godz. 11.00 zostało ustanowionych 10 nowych ministrantów, którzy przez cały rok szkolny 2011/12 przygotowywali się do swojej posługi przez regularne zbiórki i spotkania.
26 br. maja miały miejsce otrzęsiny kandydatów na ministrantów. Był to ostatni test sprawdzający ich umiejętności, połączony z zabawami, tuż przed ustanowieniem w ministranturze następnego dnia. Kandydaci bez problemów wykonali wszystkie zadania, a nagrodą była gra w piłkę i ognisko.
Spotkanie z umęczonym i ukrzyżowanym Bogiem domaga się od człowieka aktu wiary. To świadectwo złożyła grupa młodzieży z Publicznego Gimnazjum Nr 2 i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 czuwając przy Chrystusie w Wielki Piątek  w pustych murach świątyni.
Potężna miłość Boga chociaż doznaje ludzkiego opuszczenia, nie przestaje otulać nas  swoją bliskością. Nie pozwólmy Bogu czekać na nas zbyt długo? Zakosztujmy radości wędrowania z Jezusem po drogach naszego życia.
s. Marzenna Tchórzewska
W dniu dzisiejszym wracamy myślą do owego dnia, kiedy to Jezus  zasiadł z uczniami przy stole paschalnym w Wieczerniku. Do Nich powiedział: Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami. I stali się kapłanami.
Gdy wyruszali w świat, legitymowali się jedynie tym, że są Chrystusowi
że są z Nim,
że są od Niego,
że są dla Niego.
Jezus chciał, aby apostołowie a potem ich następcy, mocą sakramentu kapłaństwa, przedłużali Jego dzieło MIŁOŚCI na świecie.

Niedzielny poranek sprzed dwóch tysięcy lat to najważniejszy dzień w historii ludzkości. Chrześcijanie przeżywają ten dzień każdego roku, ale nie do końca zdają sobie sprawę z doniosłości tego zbawczego zdarzenia. Projekt Grobu Pańskiego, autorstwa s. Marzenny Tchórzewskiej, przygotowany i wykonany w kościele konkatedralnym przez młodzież Publicznego Gimnazjum Nr2 w Sokołowie Podlaskim (wspieraną przez s. Marzennę Tchórzewską,         p. Teresę Dziukowską i p. Krzysztofa Siemieniuka), rzuca na tę prawdę blask światła.

Strony