Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie nań ręki szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez namaszczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.
Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania -
niedziela 17 września 2017 r. po Mszy św. o godz. 16.00.
Młodzież uczestniczy w Mszy św. o godz. 16.00 i pozostaje na spotkanie. W spotkaniu udział biorą również rodzice (przynajmniej jedno). Tegoroczne przygotowanie  poprowadzi ks. Daniel Jankowski we współpracy z katechetami uczącymi młodzież.
W poniedziałek 5 czerwca 2017 r. w Uroczystość NMP Matki Kościoła Ks. Biskup Tadeusz Pikus udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży gimnazjalnej parafii konkatedralnej w Sokołowie Podaskim. W uroczystości wzięli udział również kapłani z dekanatu, świadkowie bierzmowania, rodzice, rodzice chrzestni, nauczycie i bliscy. Tegoroczne przygotowanie do tego sakramentu poprowadził ks. Adam Pańczuk z pomocą nauczycieli katechetów: p. Elżbiety Filipczuk i s. Marioli Nacewicz.