Bierzmowanie

Ochrzczeni przechodzą dalszy etap chrześcijańskiego wtajemniczenia przez sakrament bierzmowania. W nim otrzymują Ducha Świętego, który w dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany przez Pana na Apostołów. Przez obrzęd wkładania rąk przekazują dar Ducha Świętego nowo ochrzczonym.
Sakrament ten nazywa się bierzmowaniem (confirmatio), ponieważ utwierdza chrzest i umacnia łaskę chrzcielną.
Najbliższy termin bierzmowania w naszej parafii planowany jest na: 9 maja 2024 r. (czwartek) - godz. 18.00
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania prowadzi ks. Daniel Jankowski.

 
Na podstawie pkt 1. Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, zatwierdzonych podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP w Warszawie dnia 14. 03. 2017 r., określam podstawowe zasady przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania w Diecezji Drohiczyńskiej.          
Przygotowanie do bierzmowania jest trzyetapowe: