Schola parafialna

Dawno temu, raz na jakiś czas spotykało się w kawiarence Arka na starej plebani przy konkatedrze kilka dziewczyn, żeby sobie pośpiewać. Były między nimi pomysły na założenie scholi lub jakiegoś zespołu, ale za każdym razem był to pomysł nie zrealizowany. Początki naszej scholi zaczęły się we wrześniu 2003 roku. Ks. Wiesław Niemyjski wpadł na myśl, żeby jednak stworzyć zespół, oraz zaproponował, że będzie jego opiekunem.

29 września, o godz. 16.00, w salce na plebanii organizowane jest pierwsze, powakacyjne spotkanie scholi parafialnej. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież do śpiewu czy też grania na instrumentach.
Schola uświetnia swoim śpiewem, cotygodniowe, niezielne Msze św. dla dzieci o godz. 11.00.

Warsztaty muzyczne scholi z Sokołowa i Skrzeszewa.

Po raz kolejny dziewczęta należące do scholii Sursum Corda z parafii konkatedralnej oraz scholi Cuncti Simus Concanentes ze Skrzeszewa wyjechały na warsztaty muzyczne. Zawsze jest to czas pracy ku lepszej posłudze w parafii, która w przypadku obu zespołów, koncentruje się wokół niedzielnej Eucharystii.