Żywy Różaniec

Żywy Różaniec jest wspólnotą modlitewną działającą od połowy XIX wieku zwaną obecnie Stowarzyszeniem Żywego Różańca. Oto jego krótka historia.

Kwiecień 2018 modlimy się:
  • O otwarcie się na tchnienie Ducha Świętego wszystkich diecezjan. 
  • Aby nikt i nic nie zagrażało naszej Ojczyźnie.
  • O błogosławieństwo Boże dla rodzin przeżywających trudności.