Żywy Różaniec

Żywy Różaniec jest wspólnotą modlitewną działającą od połowy XIX wieku zwaną obecnie Stowarzyszeniem Żywego Różańca. Oto jego krótka historia.
TU POBIERZ STATUT ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Intencje modlitewne dla członków
Żywego i Nieustającego Różańca
Diecezji Drohiczyńskiej
Kwiecień 2023
 • O dobre i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 • O wytrwanie w powołaniu przez kapłanów i osoby konsekrowane.
 • O zakończenie działań wojennych w Ukrainie i pokój w naszej Ojczyźnie
 

Maj 2023
  Październik 2022
  1. O wspieranie modlitwą i dziełami miłosierdzia
  pracujących na Misjach i za wschodnią granicą naszej Ojczyzny.
  2. O potrzebne łaski dla obdarzonych powołaniem do życia kapłańskiego
  i zakonnego.
  3. O upragniony pokój w Ukrainie i w naszych sercach.

  Listopad 2022
  1. O poszanowanie naszej wiary i jedność wśród Polaków.
  2. O miłosierdzie Boże i łaskę zbawienia dla zmarłych biskupów, kapłanów oraz członków Żywego Różańca.
  W liturgii Kościoła 16 sierpnia wspominamy św. Rocha. W br. w tym ważnym, dla wiernych Konkatedralnej Parafii, dniu, w szeregi Wspólnoty Różańcowej, podczas Mszy św. zostało przyjętych 20 osób, a na patrona Koła wybrano właśnie św. Rocha. Błogosławieństwa członków dokonał ks. Łukasz Borzęcki, a zelatorką została Pani Anna Pękala.
  Św. Rita - żona, matka, wdowa i … siostra zakonna - została patronką nowego Koła Żywego Różańca w naszej parafii. Wydarzenie to miało miejsce w dniu 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, podczas wieczorowej Mszy Świętej.
  W  czwartek 18 marca, w dzień poprzedzający Uroczystość św. Józefa, w naszej parafii miało miejsce ważne wydarzenie. Podczas wieczorowej Mszy Świętej dwudziestu mężczyzn zostało przyjętych do Wspólnoty Żywego Różańca.
  W sobotę, 2 czerwca 2018 roku podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę została zainaugurowana nowenna przed jubileuszem 200-lecia założenia Żywego Różańca przez sługę Bożą Paulinę Jaricot.
  Kwiecień 2021modlimy się:
  • O dobre i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
  • O pokój na świecie i zgodę w rodzinach i sąsiedztwach.
  • O oddalenie epidemii.

   

  Styczeń   - Intencja ewangelizacyjna — Braterstwo ludzkie
  Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

  Luty -  Intencja powszechna — Przemoc w stosunku do kobiet
  Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.
  Minęły trzy lata od wielkiej inicjatywy Różaniec do Granic, kiedy Polacy podjęli modlitwę w intencji Ojczyzny, zbierając się na granicy wokół naszego kraju. W br. organizatorzy tamtej akcji zainicjowali Różaniec do Granic Nieba proponując, aby w dniach 1-8 listopada podjąć modlitwę przebłagalną do Boga za wszystkie grzechy aborcji jakie dokonały się w Polsce aż do tej pory.

  Strony