Żywy Różaniec

Żywy Różaniec jest wspólnotą modlitewną działającą od połowy XIX wieku zwaną obecnie Stowarzyszeniem Żywego Różańca. Oto jego krótka historia.
TU POBIERZ STATUT ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Październik 2022
1. O wspieranie modlitwą i dziełami miłosierdzia
pracujących na Misjach i za wschodnią granicą naszej Ojczyzny.
2. O potrzebne łaski dla obdarzonych powołaniem do życia kapłańskiego
i zakonnego.
3. O upragniony pokój w Ukrainie i w naszych sercach.

Listopad 2022
1. O poszanowanie naszej wiary i jedność wśród Polaków.
2. O miłosierdzie Boże i łaskę zbawienia dla zmarłych biskupów, kapłanów oraz członków Żywego Różańca.
W liturgii Kościoła 16 sierpnia wspominamy św. Rocha. W br. w tym ważnym, dla wiernych Konkatedralnej Parafii, dniu, w szeregi Wspólnoty Różańcowej, podczas Mszy św. zostało przyjętych 20 osób, a na patrona Koła wybrano właśnie św. Rocha. Błogosławieństwa członków dokonał ks. Łukasz Borzęcki, a zelatorką została Pani Anna Pękala.
Św. Rita - żona, matka, wdowa i … siostra zakonna - została patronką nowego Koła Żywego Różańca w naszej parafii. Wydarzenie to miało miejsce w dniu 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, podczas wieczorowej Mszy Świętej.
W  czwartek 18 marca, w dzień poprzedzający Uroczystość św. Józefa, w naszej parafii miało miejsce ważne wydarzenie. Podczas wieczorowej Mszy Świętej dwudziestu mężczyzn zostało przyjętych do Wspólnoty Żywego Różańca.
W sobotę, 2 czerwca 2018 roku podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę została zainaugurowana nowenna przed jubileuszem 200-lecia założenia Żywego Różańca przez sługę Bożą Paulinę Jaricot.
Kwiecień 2021modlimy się:
  • O dobre i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
  • O pokój na świecie i zgodę w rodzinach i sąsiedztwach.
  • O oddalenie epidemii.

 

Styczeń   - Intencja ewangelizacyjna — Braterstwo ludzkie
Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Luty -  Intencja powszechna — Przemoc w stosunku do kobiet
Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.
Minęły trzy lata od wielkiej inicjatywy Różaniec do Granic, kiedy Polacy podjęli modlitwę w intencji Ojczyzny, zbierając się na granicy wokół naszego kraju. W br. organizatorzy tamtej akcji zainicjowali Różaniec do Granic Nieba proponując, aby w dniach 1-8 listopada podjąć modlitwę przebłagalną do Boga za wszystkie grzechy aborcji jakie dokonały się w Polsce aż do tej pory.
„Tota pulchra es Maria” - cała piękna jesteś Maryjo, wołają od wieków chrześcijanie ku Matce Chrystusa. W świecie, w którym pochwala się brzydotę, nagość i wulgarny erotyzm, Maryja ukazuje się jako stały kanon piękna, niezależny od chwilowych mód, upodobań czy filozofii. Wobec niezliczonych aktów profanacji i ofensywy środowisk wrogich wobec religijności i próbujących kreować nowy świat z nową moralnością, opartą na afirmacji grzechu, modlitwa różańcowa jawi się jako światło dla ludzi wierzących i ratunek przed ideologizacją.

Strony