Pierwsza Komunia Św.

Pierwsza Komunia Święta dzieci w naszej parafii tradycyjnie odbywa się w Uroczystość Najświętszej Trójcy (zawsze jest to dziewiąta niedziela po Wielkanocy) w roku 2022: 12 czerwca:

 I grupa - godzina 9.30
II grupa - godzina 12.30                                                                


Tegoroczne przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej
prowadzi ks. Sylwester Falkowski we współpracy z katechetami
 
W związku z sytuacją epidemiologiczną spotkania z rodzicami i dziećmi będą zawsze podawane tydzień wcześniej w ogłoszenich parafianych. 
Pierwsza Komunia Święta jest sakramentem, którego udziela się dzieciom  po osiągnięciu przez nie wieku rozeznania oceniającego (rozróżniania dobra od zła), czyli po skończeniu 7 roku życia. Jest to istotne, ponieważ przed przyjęciem po raz pierwszy w życiu Komunii Świętej dzieci przystępują do pierwszej spowiedzi świętej. Spowiedź jest możliwa tylko u osób, które potrafią ocenić co jest dobre a co złe w ich myślach, mowie, uczynkach i dbaniu o rzeczy święte.