Pierwsza Komunia Św.

Pierwsza Komunia Święta w naszej parafii tradycyjnie odbywa się w Uroczystość Najświętszej Trójcy ( jest to dziewiąta niedziela po Wielkanocy, niedziela przed Bożym Ciałem)
w roku 2024: 26 maja, o godz. 12.30.
W roku 2025
uroczystość I Komunii Świętej będzie 15 czerwca.

Przygotowanie
 do Pierwszej Komunii Świętej w roku szkolnym 2023/2024 prowadzi ks. Tomasz Łapiński we współpracy z katechetami. 

- za przygotowanie kandydatów do przyjęcia Komunii Świętej oraz organizację odpowiedniej celebracji odpowiada proboszcz parafii lub wikariusz, któremu to przygotowanie zleci proboszcz, 
- dzieci przyjmują Pierwszą Komunię Świętą we własnej parafii, a nie w parafii na terenie której znajduje się szkoła, 
- odpowiednio wcześniej rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszają chęć przygotowania dziecka do przyjęcia Komunii Świętej, 
- przygotowanie odbywa się w III klasie szkoły podstawowej,