Intencje Mszy świętych: 21 - 27 października 2019

DZIEŃ GODZ INTENCJA
Poniedziałek      
21/10

  6.30

+ Jan i Helena Szybka
  6.30 + Feliks, Stanisława, Roman, Zofia Sadowscy, zm. dziadkowie
  7.00 + Wojciech Kowalczyk (8 r.), zm.  rodzice
  7.00 + Grzegorz Brzozowski – greg.
  7.30 + Konstanty i Stanisława, Tomasz i Antonina Bielawscy
  7.30 + Aleksander (2 r.) i Anna Krasnodębscy
18.00 + Magdalena Więckowska   (of. wspólnota neokatechumenalna z parafii św. J. Bosko)
18.00 Dz-bł. w 18 urodziny  Piotra Paczuskiego
Wtorek
22/10

  6.30

+ Aleksander (34 r.) i Eugenia Świnarscy
  6.30 + Paweł (51 r.), Janina Skorupka, Lucyna i Wacław Kielak
  7.00 + Grzegorz Brzozowski – greg.
  7.00 + Wanda, Antoni, Krystyna, Andrzej, Jerzy i Witold, zm.  z rodz. Skóra
  7.30 + Mieczysław Kuzak
  7.30 + Stefan Ślepowroński   (of. rodzina Krasnodębskich)
18.00 Dz-bł. w intencji pracowników Banku PKO, PKO-SA, Banku Spółdzielczego
18.00 + Lucyna Paluch i zm. pracownicy Banku Spółdzielczego
18.00 + Marianna (7 r.) i Stanisław Ambroziak, Janina i Jan Benedykciuk, zm. dziadkowie
Środa
23/10
   

  6.30

+ Robert Kowal   (of. rodzina Olszewskich)
  6.30 + Kazimierz Księżopolski (30 dzień)
  7.00 + Sławomir Bujalski (9 r.)
  7.00 + Irena i Tadeusz Bańkowscy
  7.30 + Alina Pełczyńska    (of. sąsiedzi)
  7.30 + Robert Kosieradzki (4 r.)
11.00 + Tadeusz Grzymała (14 r.), zm. rodzice
18.00 + Grzegorz Brzozowski – greg.
18.00 + Wanda, Jadwiga, Stefan Skomorucha, Jan, Stanisława(f), Mieczysław Kozakiewicz
Czwartek
24/10       

  6.30

+ Dusze w czyśćcu cierpiące
  7.00 + Ewa Kowalska   (of. Stanisława Maletka)
  7.00 + Jerzy (12 r.) i Przemysław (9 r.) Rabek
  7.30 + Szczepan Wierzbicki (20 r.)
  7.30 + Marianna Rucińska (8 r.)
11.00 + Jan i Katarzyna Kordek oraz ich dzieci z rodzinami
11.00 O szczęśliwą operację dla Oli
18.00 + Grzegorz Brzozowski – greg.
18.00 Dz-bł. w 25 r. ślubu Małgorzaty i Jarosława Żochowskich
18.00 Dz-bł. w 10 r. ślubu Karola i Małgorzaty
Piątek
25/10
 
 

  6.30

Dz-bł. w 44 r. ślubu Barbary i Władysława Moczulskich
  6.30 + Tadeusz i Genowefa Nowotniak, zm. z rodz. Nowotniaków
  7.00 + Stanisław Wolski (6 mies. po śm.), zm. rodzice
  7.00 +Henryk, Celina Ludwiczak, zm. z rodz. Zygmuntów i Ludwiczaków
  7.30 + Bogusław Rybak (1 r.)
  7.30 + zm. z  rodz. Byszewskich, Czarnockich i Kołodziejczyków
18.00 + Grzegorz Brzozowski – greg.
18.00 + Rafał Molski   (of. koleżanki)
18.00 + Stefan (40 r.), Marianna i Zdzisław Jagiełło
Sobota
26/10

  6.30

+ Grzegorz Brzozowski – greg.
  6.30 + Czesława(f) Jurczak (8 r.), zm. rodzice ob. stron
  7.00 + Feliksa(f) i Kazimierz Kopa, Dionizy Jedliczka
  7.30 + Ryszard Częścik (1 r.)
16.00 Msza ślubna: Daniel – Natalia
17.00 Msza ślubna: Robert – Olga
18.00 + Jerzy Bielecki (27 r.), Zofia, Jan, Tadeusz Bieleccy
18.00 + Adam Moczulski
Niedziela
27/10

  6.30

+ Stanisław (21 r.) i Jadwiga Jurczak
  8.00 + Grzegorz Brzozowski – greg.
  8.00 + Bożena i Janusz Lipka. Władysława, Lucjan, Dariusz Lewczuk, Antoni Ruciński
  9.30 + Zofia i Aleksander Soszyńscy
  9.30 + Kazimierz (17 r.) i Andrzej, Krzysztof, Walenty Niewiadomscy, Janina i Bohdan Grabowscy, zm. z rodz. Lipków
  9.30 Dz-bł. w 40 r. ślubu Barbary i Marka Wojewódzkich
11.00 + Wacław, zm. z rodz. Puchalskich i Borysiaków
11.00 + Zygmunt Trębicki, zm. z rodz. Trębickich
11.00 Dz-bł. w 10 r. ślubu Marty i Piotra Stelmachów, o potrzebne łaski dla Szymona
12.30 + Tadeusz Tymiński, zm. z rodz. Tymińskich i Kożuchowskich
12.30 Dz-bł. w 50 r. ślubu Janiny i Włodzimierza Pogorzelskich
16.00 Dz-bł. w 40 r. ślubu Marianny i Andrzeja Jurczak
16.00 Intencja Apostolatu Maryjnego
20.00 + Józef, Józefa, Tadeusz i Krzysztof Bocian, Maria i Józef Łaska, zm. dziadkowie ob. stron