Intencje Mszy św. 24 - 30 kwietnia 2017

DZIEŃ GODZ   INTENCJA
Poniedziałek
24/04
                  

  6.30
 
+ Jerzy Rowicki
  6.30   + Bronisława Stankiewicz, Stefan Drabanek, zm. z rodz. Stankiewiczów, Bunickich, Drabanków i Zoników
  7.00   + Aleksandra Kozłowska
  7.30   + Jan Lipka, rodzice z ob. stron
  7.30   + Zofia Więckowska (7 dzień)
18.00   + Jerzy Urban, rodzice z ob. stron
18.00   + Irena (2 r.) i Zdzisław Mazurczak
Wtorek
25/04

  6.30
 
+ Marianna, Mieczysław i Eugeniusz Klec oraz rodzice i rodzeństwo
  7.00   O dary Ducha Świętego i pomyślne zdanie matury
  7.00   + Zofia Więckowska    (of. członkinie K.Ż.R. pw. MB Nieust. Pomocy)
  7.30   Dz-bł. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże dla Marka Kołodziejskiego
  7.30   Dz-bł. w 94 urodziny Stanisławy Krasnodębskiej
18.00   Dz-bł. w int.  Wojciecha i Ks. Marka Kukiel
18.00   + Wacława (r.) i Arkadiusz, zm. z rodz. Skibniewskich i Krasnodębskich
18.00   Dz-bł. w 2 r. ślubu Marii i Sławomira Sikorskich
Środa
26/04

  6.30
     
+ Zdzisław Żółkowski (33 r.), zm. rodzice - Wacław i Janina
  6.30   Dz-bł. w 36 r. ślubu Jadwigi i Witolda Suchożebrskich
  7.00   + Marek i Józef Czerkas oraz rodzice z ob. stron
  7.00   + Zofia Więckowska      (of. prac. P.K.S.)
  7.30   + Irena Godlewska (8 r.), zm z rodz. Wojewódzkich
11.00   + zm. z rodz. Wojtczuków, Mazurczaków i Młyników
18.00   + Sławomir Daciewicz (1 r.)
18.00   + Heronim (37 r.) i Janina Nowotniak
Czwartek
27/04              

  6.30
 
+ Artur Radomski
  7.00   + Andrzej Filipowicz (3 r.), Józef, zm. z rodziny
  7.30   + Zdzisław Adamowicz (12 r.), zm. rodzice z ob. stron
  7.30   + Waldemar Kruszewski ( 7 dzień)
11.00   Dz-bł. w 21 r. ślubu Barbary i Krzysztofa Żochowskich z prośbą o bł. Boże dla całej rodziny
18.00   Int. Apostolatu Maryjnego
18.00   O Boże bł. i szczęśliwe zdanie matury dla Łukasza
18.00   + Czesława (12 r.) i Mieczysław Rosocha, Helena i Gabriel Rozbiccy
Piątek
28/04    
 

  6.30
 
Przez Niep. Serce Maryi za + Kazimierza (24 r.) i Sabinę
  7.00   + Roman, Janina, Antoni, Szczepan i zm. z r. Jasińskich i Bukowickich
  7.00   + Waldemar Kruszewski (zam. sąsiedzi z bloku ul. Wilczyńskiego 1)
  7.30   + Regina i Walerian Łukasiuk, zm. z rodziny oraz Rozalia Mikołajczuk
  7.30   O Boże bł. i potrzebne łaski w czasie egzaminów maturalnych dla uczniów kl. III A z Z.S. nr. 1
18.00   Dz-bł. w 38 r. ślubu Barbary i Zbigniewa Orzełowskich
18.00   Dz-bł. w 80 urodziny Ireny Kukiel
18.00   + Teresa Goworek, zm. rodzice z ob. stron
Sobota
29/04     
 
 

  6.30
 
+ Józefa Żurawek
  7.00   + Marek Krystosiak (12 r.), Zofia, Czesław i Helena Mazurek
  7.00   Dz-bł. w 4 urodziny Kacpra i bł. Boże dla całej rodziny
  7.30   + Włodzimierz Zatkalik, zm. z rodziny
  7.30   + Jadwiga Kochanowska (4 r.)
16.00   Ślub: Łukasz Bojar – Agata Krycka
17.00   Ślub: Paweł Skibniewski – Mariola Powierza
18.00   Ślub: Maciej Rosłan – Sylwia Rosłan z d. Andrzejczuk
 
 
Niedziela 
30/04   
 
  6.30   Dz-bł. w 32 r. ślubu Sylwestra i Bożeny Jacenciuk
  8.00   Dz-bł. w 45 r. ślubu Alicji i Mirosława Uszyńskich
  8.00   + Wacław, Władysława, Jadwiga i Zygmunt Strus
  9.30   + Zygmunt Zalewski, zm. z rodz. Zalewskich, Sawickich i Bujalskich
  9.30   Dz-bł. w 33 r. ślubu Doroty i Kazimierza Soszka
11.00   Dz-bł. w 17 urodziny Łukasza Sadłowskiego
11.00   Dz-bł. w 18 urodziny Tomasza Więckowskiego
12.30   + Mirosław Hiszpański (32 r.) i zm. z rodziny
12.30   Dz-bł. w 45 r. ślubu Teresy i Zenona Zielonków
16.00   Dz-bł. w 46 urodziny  Małgorzaty Nasiłowskiej i jej córki Anny w 23 urodziny
16.00   Dz-bł. w 50 r. ślubu Zofii i Jana Krakowskich
20.00   Dz-bł. w 18 urodziny Agaty Paprockiej