Intencje Mszy Świętych 22.28.11. 2021r.

DZIEŃ GODZ   INTENCJA
 
Poniedziałek
29/11
 
6.30   + Adam Piwko (of. koleżanki i koledzy syna z PKS
6.30   + Eugenia Uścińska (30 dzień)
7.00   + Andrzej Sikorski (of. Dorota Czarnocka)
7.00   + Anna Replin
7.30   + Franciszek Skorupka – greg.
7.30   + Andrzej Sikorski (of. Elżbieta Gryglas)
18.00   + Anna Kostyra (7 dzień) of. rodzice
18.00   + Zbigniew Wlazło (1 r.)
18.00   + Teresa Mateusiak (7 r.), zm. z rodz. Mateusiaków i Witkowskich
 
Wtorek
30/11
 


6.30
 

+ Jerzy Piwowar
6.30   + Andrzej Sikorski (of. rodz. Kozakiewiczów)
7.00   + Tadeusz Stefaniak (19 r.) i dziadkowie z ob. stron
7.00   + Jadwiga Wiewiórka (30 dzień)
7.30   + Franciszek Skorupka – greg. (zakończenie)
7.30   Dz-bł. w int. Ks. Prałata Andrzeja Krupy (of. Krystyna Wąż)
18.00   Dz-bł. w int. Ks. Prałata Andrzeja Krupy (of. Przyjaciele)
18.00   Dz-bł. w int. Ks. Prałata Andrzeja Krupy (of. Apostolat Maryjny)
18.00   + Andrzej Poślada
 
Środa
01/12
 
 


6.30
 

+ Andrzej Sikorski (of. pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podl.)
6.30   + Kazimierz (10 r.), Danuta(15 r.) Mięsak, Henryk Turos i dusze w czyśćcu cierp.
7.00   + Ryszard, Bogdan, Tadeusz i Alina Fink – greg.(rozpoczęcie)
7.30   + Wiesław (3 r.), Marianna, Jan Wierzbiccy i Teres Szczęśniak
7.30   + z rodzin: Żarnowskich, Wasilczuków i Krasuskich
11.00   O bł. Boże dla dzieci, wnuków i całej rodziny Witkowskich
18.00   + Bogdan Mikłasiewicz )of. sąsiedzi)
18.00   + Arkadiusz Wolski (of. rodzina)

Czwartek
02/12
 


6.30
 

Dz-bł. w ibt. Kapłanów objętych modlitwą Apostolatu Margaretka
6.30   + Kazimierz Sawicki (13 r.), Marianna i rodzice z ob. stron
7.00   + Ryszard, Bogdan, Tadeusz i Alina Fink – greg.
7.00   + Kazimierz, Aniela, Józef, zm. z rodz. Wrzosków i Bączków (of. Jadwiga Bączek)
7.30   + Eugenia (3 r.), Wacław Wasiak, Władysław, Joanna i Stefan Frąc
7.30   + Grzegorz Surowski (1 r.) (of. prac. Starostwa Powiat. w Sokołowie Podl.)
11.00   + Władysław, Edward i zm. z rodz. Olszewskich
18.00   Wypominkowa
18.00   + Zdzisław Czerkas (7 dzień)
18.00   + Karol Filipek (8 r.)

Piątek
03/12
 
 


6.30
 

+ Tadeusz (10 r.) i Stanisława Paczuscy, Kazimierz Księżopolski
6.30   + Zbigniew Makismiak (30 dzień)
7.00   + Ryszard, Bogdan, Tadeusz i Alina Fink – greg.
7.00   + Teresa Paczuska (1r.) i zm. z rodziny
7.30   + Jadwiga (9 r.) i Franciszek (16 r.) Bałkowiec
7.30   + Celina i Henryk Ludwiczak, zm. z rodz. Ludwiczaków i Zygmuntów
15.30   + Arkadiusz Wolski (of. koleżanki i koledzy z Zakł. Mięsnych)
18.00   + Arkadiusz Wolski (of. mieszkańcy ul. Witosa)
 
Sobota
04/12
 
 
 


6.30
 

+ Marianna Zielonka (42 r.) i Stanisław, zm. rodzice, dzieci i wnuki
6.30   + Halina, Przemysław, Marek, Robert, Krzysztof Kunowscy
7.00   + Ryszard, Bogdan, Tadeusz i Alina Fink – greg.
7.00   + Władysław Waszkiewicz (22 r.) i rodzice  z ob. stron
7.30   + Marek Rusak, Stanisława(f) i Józef Cibor
7.30   + Ewa Karakula (of. dyrekcja i pracow. administracji Szpitala w Sokołowie Podl.)
18.00   + Krzysztof (1 r.), Maria i Tadeusz Leszczyńscy. Zofia i Henryk Tymaszewscy, Zofia i Aleksander Tosińscy
18.00   Wynagradzająca. Dz-bł. w 20 r. powstania K.Ż.R. pw. MB Ostrobramskiej

Niedziela
05/12

 
 
 


6.30
 

+ Tadeusz Lemieszek(9 r.), Czesława(f), Leonard, Jacek, Marek, Marianna Świszczewscy, zm. dziadkowie z ob. stron, oraz Anna Kania
8.00   + Ryszard, Bogdan, Tadeusz i Alina Fink – greg.
8.00   + Klemens, Halina i Iwona, zm z rodz. Krasnodębskich
9.30   + Marian i Dorota Soszka, Alicja Czaplińska
9.30   + Zygmunt i Genowefa Zalewscy, zm. z rodz. Sawickich
11.00   + Kazimierz (21 r.) i Bogdan Steć
11.00   + Kazimierz (25 r.), Henryka Niewiadomscy, zm. z rodz. Niewiadomskich, Skibniewskich, Krasnodębskich i Ołowskich
11.00   + Regina i Roman Skorupka, zm. rodzice z ob. stron. Władysława(f) i Jan Paproccy i rodzice  z ob. stron
12.30   + Janina, Józef, Mieczysław, Tadeusz Derkacz
12.30   Dz-bł. w 18 urodziny Mikołaja Mróz
16.00   + Witold (2 r.), Helena, Tadeusz Kur
16.00   + Elżbieta Ryniak-Janson
  20.00   + Marian Gałaguz i zm. z rodziny