Intencje Mszy Świętych 23.01.2023 - 29.01.2023r.

DZIEŃ GODZ   INTENCJA
 
 
 
 
Poniedziałek
23/01
 
6.30   + Monika i Marek Wielogórscy, dziadkowie
6.30   + Janusz Ciężkowski (of. Neokatechumenat)
7.00   + Teresa Antoniak - greg.
7.00   + Henryk (14 r.)i Henryka(f), rodzice z ob. stron
7.30   + Stefan Paczuski - greg.
7.30   + Andrzej Musiatowicz (of. rodz. Wolskich z Nowej Wsi)
18.00   + Kazimierz Szałwatkowski (of. prac. Szkoły Podstaw. Nr. 3 i Dyrektor)
     
 
 
 
Wtorek
24/01
6.30   + Janusz (2 r.) i Halina Częścik, rodzice z ob. stron
6:30   + Krzysztof Bojar, Leszek Rusak, Małgorzata Osipiak
7.00   + Teresa Antoniak - greg.
7.00   + Albert Sawicki (of. rodz. Bielarskich)
7.00   + Genowefa Czapska (30 dzień)
7.30   + Stefan Paczuski - greg.
7.30   + Alicja, Włodzimierz, Andrzej Brylińscy
18.00   Dz-bł. w 5 r. ur. Szymona Ratyńskiego
 
 
 
Środa
25/01            
6.30   + Albert Sawicki (of. Sylwester Chmielewski)
6.30   + Konstanty Pękacz (30 dzień)
7.00   + Teresa Antoniak - greg.
7.00   + Paweł Bogucki (of. prac. Centrum Pomocy  Społecznej)
7.30   + Stefan Paczuski - greg.
7.30   + Józef i Janina, Sławomir Złotkowscy, Jadwiga i Mieczysław Świderscy,
Andrzej Wilk i zm. z ob. stron
11.00   + Henryk Kosieradzki (of. rodz. Anuszewskich i Jadczuków)
18.00   + Stanisław Krasnodębski (1 r.)
18.00   Dz-bł. w 18 r. ur. Mikołaja Kur
 
 
 
 
Czwartek 26/01
 
6.30   + Albert Sawicki (of. Paweł Rosocha)
6.30   + Lucyna Woźnica (of. Wojciech Rosocha z rodziną)
7.00   + Teresa Antoniak - greg.
7.00   + Piotr (24 r.) i Helena (2 r.) Bielińscy i rodzice z ob. stron
7.00   + Zdzisław Brodacki (30 dzień)
7.30   + Stefan Paczuski - greg.
7.30   + Stanisław  Sawicki (of. rodz. Małków)
11:00   + Józef (40 r.) i Janina Prochaccy
18.00   O bł. Boże w 40 r. ślubu  Alicji i Mieczysława
 
 
 
 
 
 
Piątek
27/01
6.30   + Albert Sawicki (of. Andrzej Kobyliński)
6.30   + Henryk Kosieradzki (of. rodz. Kurdziel)
7.00   + Teresa Antoniak - greg.
7.00   + Barbara Stpiczyńska (of. koleżanki z Zakładów Mięsnych)
7.30   + Stefan Paczuski - greg.
7.30   + Zbigniew Woźniak (11 r.), rodzice zob. stron
7.30   + Irena Maksimiak (30 dzień) of. wnuków i prawnuków
18.00   Int. Apostolatu Maryjnego
18.00   + Dorota Soszka (of. Pracownicy ze Szkoły Podstawowej Nr. 4)
 
 
 
Sobota
28/01
 
 
 
6.30   + Albert Sawicki (of. Tomasz Pałka)
6.30   + Henryk Kosieradzki (of. syn; Włodzimierz z rodziną)
7.00   + Teresa Antoniak - greg.
7.00   + Henryk (23 r.) i Władysława Walczuk
7.30   + Stefan Paczuski - greg.
7.30   + Paweł Bogucki (of. rodz. Błońskich)
7.30   + Eugeniusz Mikołajczuk (30 dzień)
18.00   + Mieczysław Soszyński (3 r.) i dziadkowie
  18.00   + Lucyna Woźnica (of. Anna Gurgul z Krakowa)
 
 
 
 
 
 
 
 
Niedziela
29/01
 
 
 
6.30   + Henryk Skup (of. Wspólnota Neokatechumenalna z par. św. J. Bosko)
8.00   + Stefan Paczuski - greg.
8.00   + Stefan, Aleksandra(f) Grzymała i dziadkowie
9.30   + Teresa Antoniak - greg.
9.30   + Dorota Soszka (3 r.), Marianna i Marian Soszka, Alicja Czaplińska, 
Helena i Jerzy Bańkowscy
11.00   + Halina Witkowska (13 r.), zm. z rodz. Witkowskich, Jagodzińskich
i Maćko
11.00   Dz-bł. w 14 r. ur. Pauli Kołodziej
12.30   + Alfred (25 r.), Irena, Dariusz Wojtkowscy, zm. z rodz. Wojtkowskich
i Kosieradzkich
12.30   + Tadeusz, Anna, Jan, Mieczysław
16.00   + Janusz Szafraniec (5 r.)
 
+
20.00   + Henryk Kosieradzki (of. wnuczka Weronika z rodziną)
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
DZIEŃ GODZ   INTENCJA

Poniedziałek
16/01
 
6.30   + Paweł Bogucki (of. sąsiedzi)
6.30   + Halina (11 r.), Stanisław (8 r.) Krysiak i zm. z rodz.
7.00   + Teresa Antoniak - greg.
7.00   + Henryk Kosieradzki (of. córka chrzestna; Hanna)
7.00   + Teresa Iwaniuk (30 dzień)
7.30   + Stefan Paczuski - greg.
7.30   + Pelagia i Władysław Maleszewscy i Sławomir Salach
18.00   + Stanisława, Wacław, Ewa, Eugeniusz Nowotniak, zm. z rodz. Sacharczuków
 

Wtorek
17/01


6.30
 

+ Krystyna Chmiel
6:30   + Barbara Stpiczyńska (of. rodz. Majewskich)
7.00   + Teresa Antoniak - greg.
7.00   + Janusz Bielski i zm. z rodziny
7.00   + Grzegorz Borychowski (7 dzień)
7.30   + Stefan Paczuski - greg.
7.30   + Tadeusz Madoń i rodzice z ob. stron
18.00   + Zofia Pękala (of. od przyjaciół)
 

Środa
18/01            


6.30
 

+ Eugeniusz Gałecki (of. córka Bożena z rodziną zakonną)
6.30   Dz-bł. w int. Małgorzaty z racji imienin
7.00   + Teresa Antoniak - greg.
7.00   + Albert Sawicki (of. rodz. Bartosiaków i Zająców)
7.30   + Stefan Paczuski - greg.
7.30   + Janina Kiciak (of. Logion Maryja)
11.00   + Jan, Marianna, Czesław, Natalia, dziadkowie i krewni
18.00   + Henryk Czarnocki (of. koleżanki z pracy Renaty Leszczyńskiej)
 

Czwartek 19/01
 


6.30
 

+ Albert Sawicki (of. Barbara Uszyńska)
6.30   + Stanisław (38 r.), jan, Elżbieta, Kazimierz z rodz. Flazińskich, Antoni i Elżbieta Plath i zm. z ob. stron
7.00   + Teresa Antoniak - greg.
7.00   + Alina Marchel (30 dzień)
7.30   + Stefan Paczuski - greg.
7.30   + Celina i Jan Maliszewscy i zm. z rodz. Maliszewskich i Wilk
11:00   + Jan Retko (of. rodz. Stankiewiczów)
18.00   Dz-bł. w int. Mariusza Rucińskiego z racji imienin i opiekę dla całej rodziny
18.00   + Józef Jacenciuk (11 r.)
 

 
Piątek
20/01


6.30
 

+ Krystyna Chmiel (of. Hania i Wiesia)
6.30   + Wiesław (15 r.), Anastazja, Seweryn Świnarscy
7.00   + Teresa Antoniak - greg.
7.00   + Ewelina i Jan Wojewódzki, zm. z rodziny
7.30   + Stefan Paczuski - greg.
7.30   + Bogdan Mikłasiewicz
18.00   Dz-bł. w 17 r. ur. Mai, bł. Boże dla niej, rodziców i brata
18.00   + Alicja Wilk (2 r.) i Grzegorz Brzozowski
 

Sobota
21/01
 
 
 


6.30
 

+ Henryk Kosieradzki (of. Jarosław z wnukami)
6.30   + Melania Bliństrub-Bujak (of. kolega koleżaneki z klasy córki)
7.00   + Teresa Antoniak - greg.
7.00   + Eugeniusz Chomać (6 r.) i zm. z rodziny
7.30   + Stefan Paczuski - greg.
7.30   + Paweł Bogucki (of. rodz. Andryszczyk, Jezierskich i Poślada)
 
18.00   + Marzena Zając (of. koleżanki ze Szkoły Średniej)
  18.00   + Lucyna Woźnica (of. rodz. Wiechowskich)
 
 
Niedziela
22/01
 
 
 


6.30
 

+ Justyna, Józef i Kazimierz Suchożebrscy, Stanisława(f) Ołdak i Ryszard Fink
8.00   + Stefan Paczuski - greg.
8.00   + Tadeusz Kuc (14 r.) i zm. z rodz. Kuców, Kotowskich i Karpiniaków
9.30   + Teresa Antoniak - greg.
9.30   + Jerzy Mikołajczyk (15 r.) i rodzice z ob. stron
9.30   + Jadwiga (28 r.) i Stanisław Kozioł
11.00   Dz-bł. w 20 r. ur. Wiktorii Sawickiej
11.00   + Bogusława(f) i Henryk Góźdź, Ryszard Dudek
12.30   Dz-bł. w 80 r. ur. Zenona Zielonka, bł. Boże dla całej rodziny
12.30   + Jadwiga (18 r.) i Józef Grzymała,   Aniela i Dariusz Szadach
12.30   + Henryk Pietrzykowski (16 r.)
16.00   + Stanisław Miernicki
  16.00   + Henryk (30 r.) i Maria Miller
 
 
20.00   + Henryk Skup (of. rodz. Mazurczak)