Intencje Mszy świętych: 18 - 24 lutego 2019

 DZIEŃ  GODZ    INTENCJA
Poniedz.
18/02      

  6.30
 
+ Aleksander Krasnodębski – greg.
  6.30   + Anastazja (24 r.), Wiesław, Seweryn Świnarscy, Leokadia i Lucjan Suchożebrscy, zm. dziadkowie z ob. stron
  7.00   + Jerzy Połosa (30 dz.)
  7.00   + Jadwiga Banasiuk (7 dz.)
  7.30   + Krystyna Czarnocka (6 r.)
  7.30   + Stanisław Stasiuk (10 mies. po śmierci)
18.00   + Henryka Wołyniec (of. sąsiadki)
18.00   + Tadeusz Jówko – greg.
18.00   + Ludwik (10 r.) i Krystyna Pieńkowscy, Władysław Rosocha
Wtorek
19/02

  6.30
 
+ Aleksander Krasnodębski – greg.
  6.30   + Artur Jendrzejewski (of. koleżanki i koledzy z pracy)
  7.00   + Edward Świsłowski (12 r.)
  7.30   + Wiktoria (16 r.), Wojciech, Marianna i dusze w czyśćcu cierp.
  7.30   + Stefan, Czesława (f), Maria Krasnodębscy
18.00   Dz-błag. w 18 ur. Patrycji Turos i błog. Boże dla całej rodziny
18.00   Dz-błag. w 3 ur. Blanki Ratyńskiej
18.00   + Tadeusz Jówko – greg.
Środa
20/02

  6.30
 
+ Aleksander Krasnodębski – greg.
  6.30   + Waldemar Kruszewski (of. koleżanki i koledzy z Sokołów Service)
  7.00   + Halina Częścik (8 r.) i zm. rodz. z ob. stron
  7.30   + Stefan (23 r.), Stanisława, Zbigniew, Leszek Bielińscy, Tomasz Małek
11.00   + Jan, Marianna, Czesław, Natalia, zm. dziadkowie i krewni
18.00   + Tadeusz Jówko – greg.
18.00   + Irena Wołyniec i zm. z rodziny
18.00   + Anna Hiszpańska (9 r.)
Czwartek
21/02

  6.30
 
+ Aleksander Krasnodębski – greg.
  6.30   + Bernard Szyszko (1 r.)
  7.00   + Monika Głozak (of. koleżanki i koledzy)
  7.30   + Feliksa (f), Wacław, Ireneusz, Leszka, Czesław z rodz. Sikorskich i Nowotniaków
11.00   + Mieczysław, Wiktor, Krystyna i Justyna z rodz. Wycech
18.00   + Tadeusz Jówko – greg.
18.00   Dz-błag. w 10 r. ślubu Agnieszki i Tomasza Piwowar
Piątek
22/02
 

  6.30
 
+ Aleksander Krasnodębski – greg.
  6.30   O panowanie Chrystusa Króla w rodzinie Krzysztofa i Agnieszki
  7.00   + Helena Celińska-Buzuk (1 r.)
  7.30   + Zofia (3 r.), Michał (22 r.), Wojciech, zm. rodz. z ob. stron, zm. z rodz.: Sypków i Raźniaków
18.00   + Tadeusz Jówko – greg.
18.00   + Zofia (1 r.), Waldemar, Henryk Kruszewscy
Sobota
23/02

  6.30
 
+ Witold Skóra (7 r.) i zm. rodz. z ob. stron
  6.30   + Waldemar (29 r.), Tadeusz i Wacława Lebuda, Lucyna i Wiktor Chomać i zm. dziadkowie
  7.00   + Łucja Kuzak (25 r.), zm. z rodz.: Kuzaków i Wilków
  7.30   + Aleksander Krasnodębski – greg.
  7.30   + Zuzanna Szyszko oraz zm. rodz. Lucjan i Helena
18.00   + Tadeusz Jówko – greg.
18.00   + Roman i Krystyna Maleszewscy, zm. z rodz.: Lipskich i Czapskich
Niedziela
24/02
 
  6.30
 
+ Monika Wielogórska, zm. dziadkowie z ob. stron
  8.00   + Tadeusz Jówko – greg.
  8.00   + Zygmunt (2 r.), Zdzisław i Irena Zielińscy
  9.30   + Mirosław Sawicki, zm. z rodz. Sawickich, Zalewskich, Bujalskich
  9.30   + Sławomir Harke, zm. z rodz. Harke
  9.30   + Franciszek, Józefa, Anna, Wacław, Feliksa, Henryk, zm. z rodz.: Steciów i Turosów
11.00   + Aleksander Krasnodębski – greg.
11.00   Dz-błag. w 35 r. ślubu Renaty i Antoniego Zawadzkich
12.30   + Adam, Anastazja, zm. z rodz. Ogonowskich, zm. rodz. z ob. stron i Krzysztof Sadowski
12.30   + Tadeusz Tymiński (9 r.), zm. z rodz. Tymińskich i Kożuchowskich
16.00   + Helena i Gabriel Rozbiccy
16.00   + Wacław Delakowski (8 r.) i zm. rodz. z ob. stron
20.00   + Leszek Gryglas, Aldona i Józef Malec