Akcja katolicka

Wśród wielu ciekawych miejsc zaznaczonych na mapie naszej Ojczyzny są te, które odegrały ważną rolę w ksztaltowaniu wiary i pobożności Polaków. Znajdziemy je wszędzie -  na wschodzie i zachodzie, na północy i południu. Kilka z tych miejsc znalazło się na trasie pielgrzymki autokarowej, która odbyła się w dniu 21 września 2019 r..
Akcja Katolicka jak nazwa wskazuje namawia na działanie, niesienie rzeczywistego znaku Boga. Dlatego też na jednym z majowych spotkań parafialnego oddziału członkowie zapoznali się z sylwetką człowieka o wielkim sercu do Boga i do ludzi. Tym człowiekiem jest Ks. Marek Siekierko, który ponad 20 lat pracuje w Afryce.
Akcja Katolicka
     Dokumenty Soboru Watykańskiego II określają Akcję Katolicką jako „współpracę świeckich w apostolstwie hierarchicznym” (DA, 20). Chodzi tu szczególnie o wypływającą z natury Kościół ścisłą jedność działania świeckich wraz z kapłanami i biskupami. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że apostolat Akcji Katolickiej jest domeną świeckich. Zarówno biskupi, jak i świeccy mają obowiązek wspólnie wsłuchiwać się w to „co mówi Duch do Kościołów” (Ap 2, 7).