Aktualności parafialne

W dniach 28 - 29 marca br. Caritas Polska na terenie całego kraju przeprowadziła akcję Wielkanocna Zbiórka Żywności pod hasłem - TAK, POMAGAM!. Na terenie Sokołowa Podlaskiego, tak jak w całej Diecezji Drohiczyńskiej, włączyły się Szkolne Koła Caritas, które działają przy placówkach oświatowych: Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Pawła Kamińskiego, I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie, Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego. 
W niedzielę 27 października br. w sokołowskiej konkatedrze odbędzie się Inauguracja Uniwersytetu Rodziny Diecezji Drohiczyńskiej. Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 16.00 pod przewodnictwem Ks. Bp Antoniego Pacyfika Dydycza. Wykład inauguracyjny pt. Dojrzałość osobowości drogą do szczęścia małżeńskiego - wygłosi Prof. Małgorzata Mierzwa-Hudzik, psycholog i terapeuta z Lublina.
Śladami ks. gen. Stanisława Brzóski podążyli uczestnicy Zlotu Harcerskiego Hufca ZHP im. J. Korczaka w Sokołowie Podl., który odbył się w dn. 27-29 września 2013 r. Historia życia i upamiętnienie bohatera naszego regionu, kapłana i generała, ostatniego walczącego powstańca było jednym z tematów Programu Wychowawczego Hufca Śladami historii i tradycji. 
 

Strony