Aktualności parafialne

Śladami ks. gen. Stanisława Brzóski podążyli uczestnicy Zlotu Harcerskiego Hufca ZHP im. J. Korczaka w Sokołowie Podl., który odbył się w dn. 27-29 września 2013 r. Historia życia i upamiętnienie bohatera naszego regionu, kapłana i generała, ostatniego walczącego powstańca było jednym z tematów Programu Wychowawczego Hufca Śladami historii i tradycji. 
 

Wiem, komu uwierzyłem (2 Tm 1,12) - to hasło Roku Wiary.  Wokół wiary jednak  rodzą się pytania: czy Bóg istnieje i skąd wiemy, że istnieje? Ojciec Święty Benedykt XVI wzywa, by szukać odpowiedzi. Z pomocą przychodzi  program duszpasterski na ten rok, przewidując każdego miesiąca liturgiczne celebracje prowadzące do refleksji nad aktem wiary.

W dniu 4 listopada, młodzież Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja  Kopernika w Sokołowie Podlaskim pod opieką s. Marzenny Tchórzewskiej i p.Teresy Dziukowskiej przygotowała wystawę zatytułowaną - Zawierzyli Bogu i teraz są z Nim. 

Strony