Aktualności parafialne

W teologii katolickiej podstawą biblijną sakramentu jest Ewangelia Jana (20,23), w której Jezus nadaje uczniom władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów. Katolicy mają obowiązek przystąpienia do spowiedzi przynajmniej raz do roku oraz jeżeli popełnili grzech śmiertelny (przystąpienie do komunii w stanie grzechu śmiertelnego jest świętokradztwem, a więc grzechem szczególnie ciężkim).

PRZED RACHUNKIEM SUMIENIA
Co to jest grzech?

Grzech jest to dobrowolne i świadome przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego. Polega więc na nieposłuszeństwie i wynoszeniu własnej woli nad wolę Bożą. Grzech może być ciężki, czyli śmiertelny albo lekki, czyli powszedni.

Chrzest święty to w katolicyzmie sakrament inicjacji i ponownych narodzin. Przyjęcie chrztu oznacza, że człowiek staje się chrześcijaninem i może przyjmować inne sakramenty. Obrzęd udzielany jest przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (formuła Trójcy Świętej jest uważana za niezbędny warunek chrztu). W przypadku zagrożenia życia wystarczy, aby uczyniła to jakakolwiek osoba, nawet niewierząca, ale zwykle chrzest jest udzielany przez księdza podczas niedzielnej mszy i obejmuje także wyznanie wiary przez obecnych, namaszczenie głowy katechumena krzyżmem świętym, włożenie białej szaty, wręczenie zapalonej świecy ojcu lub ojcu chrzestnemu i inne obrzędy. Tradycyjnie z obrzędem chrztu wiąże się nadanie imienia.
Drodzy Siostry i Bracia!
W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata docierają do nas słowa proroka Daniela o Synu Człowieczym, któremu „powierzono […] panowanie, chwałę i władzę królewską,
Konsekracja Konkatedry - 23.08.2015 (Fot. W. Krupa)
W niedzielę 23 sierpnia 2015 r. o godz. 12.30 wspólnota Parafii Konkatedralnej w Sokołowie Podlaskim przeżyła niecodzienną uroczystość. Podczas uroczystej Mszy św. Jubileuszowej pod przewodnictwem Prymasa Polski – Ks. Abp Wojciecha Polaka została konsekrowana światynia konkatedralna. 
Program patriotyczny - 15.11.2015
Czym jest dzisiaj dar wolnej Ojczyzny? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie przyszli nam z pomocą uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Pawła Kamińskiego przy ul. Skłodowskiej w Sokołowie Podlaskim. W niedzielę 15 listopada 2015 r. o godz.
Narodowe Święto Niepodległości
Dn. 15.11.2015 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Pawła Kamińskiego zaprezentowali  refleksyjny  program patriotyczny, który  przygotowany został  pod kierunkiem pani Maryli Bielińskiej i pani Danuty Leoniec.

Dawno temu, raz na jakiś czas spotykało się w kawiarence Arka na starej plebani przy konkatedrze kilka dziewczyn, żeby sobie pośpiewać. Były między nimi pomysły na założenie scholi lub jakiegoś zespołu, ale za każdym razem był to pomysł nie zrealizowany. Początki naszej scholi zaczęły się we wrześniu 2003 roku. Ks. Wiesław Niemyjski wpadł na myśl, żeby jednak stworzyć zespół, oraz zaproponował, że będzie jego opiekunem.

Strony