Pogrzeb


O czym warto pamiętać gdy umarła bliska osoba?
Przede wszystkim - modlitwa. Wiara uczy nas, że w chwilach trudnych i doświadczeniach człowiek znajduje pomoc i łaskę od Boga. Warto zatem pamiętać o modlitwie za zmarłego i jego rodzinę:

Modlitwy przy zmarłym w domu, kaplicy pogrzebowej lub w kościele
Modlitwę może prowadzić ktoś z rodziny lub inna świecka osoba, która chętnie i umiejętnie będzie im przewodniczyć.

Krewni osoby zmarłej przed pogrzebem powinni przystąpić do spowiedzi. Każdy katolik winien pamiętać o należnej czci ciału zmarłych wiernych, które przez chrzest stały się świątynią Ducha Świętego. Dlatego też zgodnie z przepisem prawa wierni zmarli, powinni otrzymać pogrzeb kościelny, w którym Kościół:
  • wyprasza duchową pomoc zmarłym,
  • okazuje szacunek ich ciału,
  • żywym niesie pociechę nadziei.

Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej. Natomiast Msza święta powinna odprawiać się nad ciałem, nie nad prochami osoby zmarłej. Kremacji powinno dokonywać się po Mszy świętej. Dalszy ciąg pogrzebu na cmentarzu nad urną przebiega wg obrzędu pogrzebania prochów.

Sprawy pogrzebowe w Kancelarii Parafialnej
  • Należy przynieść akt zgonu wystawiony przez USC.
  • Kartę zgonu wystawioną przez lekarza w celu pochowania zwłok.
  • Zaświadczenie lub wiadomość o ostatnich sakramentach osoby zmarłej (spowiedź, Komunia św., namaszczenie chorych).
  • Formalności związane z przygotowaniem grobu należy załatwiać z administratorem cmentarza, na którym zmarły ma zostać pogrzebany.
  • Jeśli zmarły nie należał do naszej parafii, a ma zostać pochowany na naszym cmentarzu, należy skontaktować się najpierw z proboszczem parafii, do której należał zmarły.
  • Jeżeli zmarły należący do naszej parafi ma zostać pochowany na cmentarzu w innej parafi, należy poprosić o zezwolenie w naszej kancelarii parafialnej.