Teologia sakramentu

Namaszczenie Chorych to sakrament, w którym chory otrzymuje szczególne Boże łaski, ulgę w cierpieniu. Kiedyś sakrament ten nosił nazwę Ostatniego Namaszczenia i z przyjęciem go czekano do ostatnich chwil życia. Często wzywano kapłana gdy chory był już w agonii, nie mógł się już spowiadać i nie był świadomy przyjmowania sakramentu. Sakramentu tego nie udziela się osobom zmarłym, dlatego nikt nie powinien czekać z przyjęciem Namaszczenia Chorych do ostatnich chwil życia. Sakrament Namaszczenia chorych połączony jest najczęściej ze spowiedzią chorego i przystąpieniem do Komunii Świętej.

Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest w naszej parafii podczas odwiedzin chorych w I piątek miesiąca w godzinach rannych, między 8.30 a 11.00 po wcześniejszym zgłoszeniu chorego w zakrystii lub kancelarii, a w nagłych wypadkach - na wezwanie.

Kto może przyjąć sakrament Namaszczenia Chorych?
  • Człowiek znajdujący się w ciężkiej chorobie lub zagrożeniu życia. W tej sytuacji nie jest potrzebna żadna opinia lekarska, wystarczy, że opiekujący się osobą chorą lub mieszkający z nią uznają sami, że choroba jest poważna a sytuacja może mieć śmiertelne skutki.
  • Osoby w wieku starczym. Wiek ten to okoliczności w których może dojść do nagłej śmierci i dlatego sam starczy wiek już jest argumentem do przyjęcia Namaszczenia Chorych.
  • Przed ciężkimi operacjami. Sam zabieg operacyjny może być zagrożeniem życia dla pacjenta dlatego przed zabiegiem także można przystąpić do Namaszczenia Chorych.

Co należy przygotować?
  • W pokoju chorego powinien być przygotowany stół jak na kolędę tzn. biały obrus, krzyż i dwie świece.
  • Należy zapewnić możliwość godnego przystąpienia do komunii św. przez chorego, stół jest w tej sytuacji miejscem na rozłożenie korporału z Najświętszym Sakramentem.
  • Możliwość wyspowiadania się chorego w czasie spowiedzi domownicy powinni opuścić pokój a po spowiedzi wrócić do wspólnej modlitwy.
  • W sytuacji przyjmowania Namaszczenia Chorych na stole powinien być przygotowany na talerzyku kawałek waty, by kapłan mógł w tę watę wytrzeć palce z oleju św. Po obrzędzie Namaszczenia Chorych watę należy bezzwłocznie spalić.

Jeżeli chory ze względu na swój stan zdrowia nie może przystąpić do komunii św. (np. jest nieprzytomny) należy o tym powiedzieć przy wezwaniu kapłana. Komunii św. nie udziela się też osobom, które straciły jasność używania rozumu i świadomość sytuacji i np. nie rozróżniają czy przyjmują Najświętszy Sakrament czy lekarstwa.

SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM!