Męskie Koło Żywego Różańca pw. św. Józefa

W  czwartek 18 marca, w dzień poprzedzający Uroczystość św. Józefa, w naszej parafii miało miejsce ważne wydarzenie. Podczas wieczorowej Mszy Świętej dwudziestu mężczyzn zostało przyjętych do Wspólnoty Żywego Różańca.

Jako patrona przyjęli św. Józefa, Oblubieńca NMP. Pełni pokory, a zarazem odważni, jak św. Józef, nie bojący się nowego wyzwania, uklękli na stopniach prezbiterium, aby zgodnie z obowiązującym Ceremoniałem Żywego Różańca, złożyć przyrzeczenie. Tu należy dodać, że dwaj panowie łączyli się online, gdyż pracują poza Sokołowem Podlaskim i przyjazd był niemożliwy. Po złożonym przyrzeczeniu i błogosławieństwie ks. Łukasza Borzęckiego, parafialnego opiekuna Kół Różańcowych, odbyło się krótkie spotkanie, podczas którego panowie otrzymali poświęcone obrazki św. Józefa i pierwsze tajemnice różańcowe do codziennego rozważania.
Patron męskiego koła wybrany został nie przypadkowo bo w Roku św. Józefa oraz w przeddzień rozpoczęcia ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Rodziny. Nowi członkowie reprezentują różne zawody i mają różny wiek, a połączył ich Różaniec św. Cóż może być piękniejszego szczególnie teraz, w tych trudnych czasach. W historii parafii, to pierwsze męskie koło, ale nie jedyne, którego patronem jest św. Józef. Pierwsze powstało w 1946 r., a drugie w 1978r.  To znaczy, że św. Józef jest bliski tutejszym parafianom. Świadczy o tym również fakt, że w naszym parafialnym kościele, po prawej stronie przy wejściu, znajduje się ołtarz poświęcony św. Józefowi Oblubieńcowi, ufundowany jako dziękczynienie za obrady Soboru Watykańskiego II (1962-1965). Jest zauważalne, że są mężczyźni i nie tylko, którzy wychodząc z kościoła zatrzymują się przed tym ołtarzem, aby powierzyć św. Józefowi swoje rodziny lub po prostu „porozmawiać” ze św. Józefem.
Nabór do Kół Żywego Różańca podyktowany jest potrzebą uzupełniania „rozpadających się” kół, chętnymi  do tej wspaniałej modlitwy, a także jest to jedno z zadań trwającej od 2 czerwca 2018 r., Wielkiej Nowenny Różańcowej 2018 – 2026, przygotowującej Wspólnoty Różańcowe do jubileuszu 200-lecia założenia przez sługę Bożą Paulinę Jaricot, Żywego Różańca, którego treść brzmi: Co roku zaprosić jedną osobę do Żywego Różańca. Paulina m.in. pisała: „Jakże piękna jest miłość, która z rzeszy ludzi … czyni jedną rodzinę, której Matką jest Maryja.”
Weźmy sobie to do serca, chętni są. Trzeba tylko, jak mówił do młodzieży papież Franciszek – wstać z kanapy.
 
Świadectwa:
Modlitwa różańcowa towarzyszy mi każdego dnia. Uznałem, że warto wstąpić do Koła Żywego Różańca, aby w modlitwę wplatać wszelkie aktualne troski, kłopoty, sprawy bieżące Kościoła, Ojczyzny, parafii oraz członków wspólnoty i ich najbliższych.
Piotr
 
Niedawno zaproponowano mi możliwość wstąpienia do „męskiej” Róży Różańcowej pod wezwaniem Świętego Józefa. Z ochotą się zgodziłem. Maryi się nie odmawia.
Jakub

opr. Renata Przewoźnik