Wojewódki Górne z własną kaplicą

W niedzielę 10 czerwca 2018 r. odbyło się pobłogosławienie kaplicy pw. św. Jana Pawła II w Wojewódkach Górnych. Błogosławieństwa dokonał biskup drohiczyński Tadeusz Pikus. Przewodniczył też Mszy świętej w koncelebrze z licznie przybyłymi księżmi z całej Polski:
ks. Krzysztofem Ładą – salezjaninem, proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Różańsku, ks. Markiem Borysiakiem – salezjaninem, proboszczem parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach, ks. Grzegorzem Borysiakiem – salezjaninem z Mińska Mazowieckiego, ks. Sławomirem Goworkiem – salezjaninem, ekonomem domu zakonnego w Sokołowie Podlaskim oraz parafii konkatedralnej pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Sokołowie Podlaskim na czele z ks. infułatem Janem Sobechowiczem i ks. dziekanem prał. Andrzejem Krupą.
Wśród zaproszonych gości byli senator RP Waldemar Kraska, wójt gminy Bielany Zbigniew Woźniak, ks. Leszek Dąbrowski – ekonom diecezji siedleckiej, ks. Robert Mirończuk – dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, sekretarz biskupa ks. Tomasz Szmurło oraz wikariusze parafii konkatedralnej ks. Grzegorz Wierzbicki, Łukasz Grabowski, ks. Daniel Jankowski i ks. Adam Pańczuk.     
Oprawę muzyczną uroczystości uświetnili organiści sokołowskiej konkatedry Zbigniew Orzełowski oraz Michał Soszka. We Mszy świętej uczestniczyło blisko 300 osób, wśród nich mieszkańcy oraz zaproszeni goście i ofiarodawcy. Na granicy sołectwa księdza biskupa przywitali strażacy z OSP Wojewódki Dolne i asystowali w drodze do kaplicy. Mieszkańcy ubrali trasę przejazdu ks. biskupa, chcąc podkreślić w ten sposób wyjątkowy charakter uroczystości. Przybyłych gości przywitała sołtys Lidia Wojewódzka. W procesji z darami szły trzy pokolenia mieszkańców miejscowości. W darze przyniesiono m.in. projekt obrazu Jana Pawła II – kopię obrazu z sanktuarium w Łagiewnikach. Zwieńczeniem Mszy św. było odczytanie i podpisanie dekretu poświęcenia oraz wręczenie przez członków stowarzyszenia „Nostrae Futurae” pamiątek z uroczystości.
 
Rys historyczny       
Kaplica została wybudowana w latach 2016 - 2018, według projektu państwa Joanny i Krzysztofa Rybaków. Inicjatorką powstania obiektu była obecna sołtys wsi Wojewódki Górne – Lidia Wojewódzka. Pieczę nad budową objęło Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wojewódki Górne „Nostrae Futurae”. Do budowy w sposób materialny, fizyczny i duchowy włączyli się mieszkańcy i ofiarodawcy.
Działkę pod budowę ofiarowali państwo Agnieszka i Marcin Borysiak – kolejne pokolenie z rodu Zdolińskich – pierwszych właścicieli ziemi. Do końca II wojny światowej znajdował się tu wiatrak należący do Aleksandra Zdolińskiego. Po wojnie spalony przez Niemców wiatrak został zastąpiony młynem motorowym, który służył mieszkańcom do połowy lat 70-tych. Ostatnimi właścicielami młyna byli Tadeusz Ruciński i żona Wanda z domu Zdolińska. Od początku teren ten był przeznaczony dla potrzeb społeczności lokalnej, wcześniej jako młyn, a obecnie jako kaplica. 
 
Źródło: podlasie24.pl
Fot. Anna Uścińska, Agnieszka Borysiak i Dominik Filipczuk