TYDZIEŃ MISYJNY 2021


Niedzielą 24 października rozpoczyna się kolejny, 95 Tydzień Misyjny. Hasło tegorocznego brzmi: „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”.

W orędziu na tegoroczny Tydzień Misyjny papież Franciszek napisał: „Nie ma ludzi wykluczonych w głoszeniu Ewangelii. Podobnie jak Apostołowie i pierwsi chrześcijanie, również my mówimy z całą mocą: «Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli» (Dz 4,20). Wszystko, co otrzymaliśmy, wszystko, czym obdarował nas Pan, dał nam, byśmy to dobrze wykorzystali i przekazali bezinteresownie innym”.
Natomiast dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych ks. dr Maciej Będziński, podczas konferencji prasowej z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Misyjnego pokreślił m.in., że „Niedziela Misyjna jest swoistego rodzaju budzikiem dla naszych serc. Daje nadzieję na to, że kolejni misjonarze w imieniu Kościoła pokonają najdalsze przestrzenie globu, aby zaświadczyć o Ewangelii Życia”.
Sprawa misji dotyczy nas wszystkich wierzących, ale to swoiste przypomnienie dla członków Kół Różańcowych, którzy mogą pomagać misjom poprzez: codzienną modlitwę w intencji misji i powołań oraz systematyczne, comiesięczne ofiarowanie 1 złotówki na rzecz misji. To tak niewiele, ale po zebraniu wszystkich „złotówek” można nakarmić wiele głodujących czy budować niezbędne obiekty służące wszystkim zamieszkującym te odległe dla nas tereny, na których służą Misjonarki i Misjonarze również z naszej diecezji.