Śladami księdza gen. Stanisława Brzóski

Śladami ks. gen. Stanisława Brzóski podążyli uczestnicy Zlotu Harcerskiego Hufca ZHP im. J. Korczaka w Sokołowie Podl., który odbył się w dn. 27-29 września 2013 r. Historia życia i upamiętnienie bohatera naszego regionu, kapłana i generała, ostatniego walczącego powstańca było jednym z tematów Programu Wychowawczego Hufca Śladami historii i tradycji. 
 
Dla wiernych sokołowskiej konkatedry wymownym znakiem tego spotkania była wspólna Msza św. z udziałem uczestników zlotu w niedzielę 29 września o godz. 11.00. Bo to tu, m.in. w Sokołowie Podlaskim ks. Stanisław Brzóska (1834-1865) jako wikariusz w swoich kazaniach szerzył idee niepodległościowe i nawiązywał do roli Ojczyzny w dziejach narodu. Podkreślał, że każdy naród ma swoje miejsce na ziemi, a ziemia ta wrosła nam w dusze tak, że nie ma mocy, która by zdolna była zniweczyć ten związek.