Pielgrzymka autokarowa Akcji Katolickiej

20 Maj 2018
W dniach 17-19 maja 2018 r. odbyła się autokarowa pielgrzymka zorganizowana przez Akcję Katolicką parafii konkatedralnej. W pielgrzymce obok członków Akcji Katolickiej wzięły udział również osoby z kilku parafii dekanatu sokołowskiego. W programie znalazły się m.in.:
klasztor w Niepokalanowie, Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu, zwiedzanie traktu królewskiego w Poznaniu, Katedra i Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie oraz Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Opiekunem duchowym pielgrzymki był ks. Grzegorz Wierzbicki.
Fot. Arch. par.