Grób Pański

2 Kwiecień 2012
Niedzielny poranek sprzed dwóch tysięcy lat to najważniejszy dzień w historii ludzkości. Chrześcijanie przeżywają ten dzień każdego roku, ale nie do końca zdają sobie sprawę z doniosłości tego zbawczego zdarzenia. Projekt Grobu Pańskiego, autorstwa s. Marzenny Tchórzewskiej, przygotowany i wykonany w kościele konkatedralnym przez młodzież Publicznego Gimnazjum Nr2 w Sokołowie Podlaskim (wspieraną przez s. Marzennę Tchórzewską,         p. Teresę Dziukowską i p. Krzysztofa Siemieniuka), rzuca na tę prawdę blask światła. Wprowadzone symbole wschodzącego słońca, żywej wody, kwitnących kwiatów i zieleni, głoszą najkrótszą homilię streszczoną w słowach: Życie ze Śmierci. Chrystus, który wyprowadził nas z ciemności powołuje nas do ustawicznego procesu zmartwychwstawania, powstawania na nowo i stawania po stronie życia: ?Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze zostanie tylko samo? Trzeba zatem umierać swoim drobnym i większym grzechom, słabościom, zachciankom, egoizmowi, pragnieniu posiadania, urządzania się, "zabezpieczania" i żyć tak, jakby każdy dzień był niedzielą nowego życia.
s.Marzenna Tchórzewska