Aktualności parafialne

W dniu dzisiejszym wracamy myślą do owego dnia, kiedy to Jezus  zasiadł z uczniami przy stole paschalnym w Wieczerniku. Do Nich powiedział: Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami. I stali się kapłanami.
Gdy wyruszali w świat, legitymowali się jedynie tym, że są Chrystusowi
że są z Nim,
że są od Niego,
że są dla Niego.
Jezus chciał, aby apostołowie a potem ich następcy, mocą sakramentu kapłaństwa, przedłużali Jego dzieło MIŁOŚCI na świecie.

Niedzielny poranek sprzed dwóch tysięcy lat to najważniejszy dzień w historii ludzkości. Chrześcijanie przeżywają ten dzień każdego roku, ale nie do końca zdają sobie sprawę z doniosłości tego zbawczego zdarzenia. Projekt Grobu Pańskiego, autorstwa s. Marzenny Tchórzewskiej, przygotowany i wykonany w kościele konkatedralnym przez młodzież Publicznego Gimnazjum Nr2 w Sokołowie Podlaskim (wspieraną przez s. Marzennę Tchórzewską,         p. Teresę Dziukowską i p. Krzysztofa Siemieniuka), rzuca na tę prawdę blask światła.

Warsztaty muzyczne scholi z Sokołowa i Skrzeszewa.

Po raz kolejny dziewczęta należące do scholii Sursum Corda z parafii konkatedralnej oraz scholi Cuncti Simus Concanentes ze Skrzeszewa wyjechały na warsztaty muzyczne. Zawsze jest to czas pracy ku lepszej posłudze w parafii, która w przypadku obu zespołów, koncentruje się wokół niedzielnej Eucharystii.

Strony