Sokołowska Oaza: Zaczynamy rok formacji "Kroki"

Rozpoczęliśmy nowy rok formacji. Nowy etap w życiu oazowiczów nazwany „Krokami ku dojrzałości chrześcijańskiej”. Pierwsze spotkanie dotyczyło tematu Jezusa Chrystusa. Kim On dla mnie jest? Jak wygląda moja relacja z Nim i jak dać świadectwo tego, że jestem prawdziwym chrześcijaninem?


Należy brać przykład z Jezusa, ale wiadomo, że jesteśmy tylko ludźmi. Często upadamy, wpadamy w złość i konflikty. Wtedy należy zastanowić się, co przygotował dla mnie Bóg. Mimo, że po ludzku nie mam chęci, bądź mam inny plan. Jednak jeśli wszystko oddamy Jezusowi, będzie nam lżej. Przecież Chrystus miał dwie natury, ludzką i Boską. Żadna nie wykluczała drugiej, ale obie istniały jednocześnie. On zna nasze problemy i troski. Wie jak się czujemy. Wszystko to, bo jesteśmy kochani miłością doskonałą. Nie bójmy się mówić tego, co myślimy. Najważniejsza jest prawda. Idąc przez życie z Chrystusem, będziemy o niej świadczyć.

Natalia Moczulska