Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Czym jest KSM? Jest to organizacja, która skupia młodych ludzi pomiędzy 14 na 30 rokiem życia. Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.