Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Czym jest KSM? Jest to organizacja, która skupia młodych ludzi pomiędzy 14 na 30 rokiem życia. Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

Dnia 19 maja 2012 r. w sokołowskiej konkatedrze parafialny oddział KSM wraz z przyjaciółmi z różnych zakątków diecezji (było ok. 90 osób!) obchodził swoje pierwsze urodziny. Świętowanie rozpoczęło się od podziękowań Najważniejszemu, Który nadaje sens naszej pracy.