Parafialny Zespół CARITAS im. bł. Honorata Koźmińskiego

Parafialny Zespół Caritas powstał 13 listopada 1997 r. Pomysłodawcą i założycielem był ks. Roman Kowerdziej, ówczesny wikariusz parafii konkatedralnej,  który przez 2 lata był również jego opiekunem. W 1999 r. Caritas konkatedralne przyjęło za swego patrona bł. o. Honorata Koźmińskiego. Z tej okazji przez członków zespołu została ufundowana chorągiew z wizerunkiem patrona, którą podczas swojej pielgrzymki w Drohiczynie dnia 10 czerwca 1999 r. poświęcił Jan Paweł II.

  • Parafialny Zespół "Caritas" liczy obecnie kilkunastu wolontariuszy:
 
  • Celem Caritas jest bezinteresowne niesienie pomocy słowem i czynem najbardziej potrzebującym. Na dzień dzisiejszy pomocą objętych jest ok. 490 osób z naszej parafii. Są to osoby samotne, chore, rodziny wielodzietne, biedne, często z problemem alkoholowym.
 
  • Wśród form pomocy  jest: realizacja programu PEAD (rozdzielanie żywności z nadwyżek unijnych), finansowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych, organizowanie świątecznych paczek żywnościowych, a także pomoc doraźna (opłata zaległych rachunków, realizacja recept itp.).
 
  • W dniu 14 października 2010 r. odeszła do Pana wieloletnia wolontariuszka Parafialnego Zespołu Caritas s. Maria Rakowska ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, która została pochowana na cmentarzu parafialnym przy ul. Chopina.
 
  • Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy są wrażliwi na ludzkie cierpienie, biedę i samotność oraz pragnęliby w sposób bezinteresowny pomagać najbardziej potrzebującym bliźnim. Spotkania Parafialnego Zespołu Caritas odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca po wieczornej Mszy św. 
 
  • Opiekunem Parafialnego Oddziału Caritas jest obecnie ks. Grzegorz Wierzbicki.