SŁOWO MODERATORA KRAJOWEGO ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA PAŹDZIERNIK 2020

„Tota pulchra es Maria” - cała piękna jesteś Maryjo, wołają od wieków chrześcijanie ku Matce Chrystusa. W świecie, w którym pochwala się brzydotę, nagość i wulgarny erotyzm, Maryja ukazuje się jako stały kanon piękna, niezależny od chwilowych mód, upodobań czy filozofii. Wobec niezliczonych aktów profanacji i ofensywy środowisk wrogich wobec religijności i próbujących kreować nowy świat z nową moralnością, opartą na afirmacji grzechu, modlitwa różańcowa jawi się jako światło dla ludzi wierzących i ratunek przed ideologizacją. Narody, które niegdyś stały się jaskrawymi orędownikami apostazji dziś zwracają się do Maryi z prośbą o pomoc. Angielscy biskupi zawierzyli swój kraj, nazywany dawniej „wianem Maryi”, ponownie Matce Odkupiciela, mając nadzieję na przemianę społeczeństwa.
Prostota i mistyka są dwoma słowami, które jak w soczewce skupiają w sobie charakterystykę modlitwy różańcowej, która staje się uniwersalnym wołaniem zarówno „wielkich tego świata” jak i maluczkich. 4 października ukaże się trzecia encyklika Ojca Świętego Franciszka „Fratelli tutti”, traktująca o międzyludzkim braterstwie. Pomyślmy zatem czy uniwersalizm Różańca Świętego nie mógłby się przysłużyć budowaniu światowego pokoju. Odpowiedź jest oczywista. Kiedy spoglądamy na Wschód od naszych granic, dostrzegamy aktualność fatimskiego wezwania i pragnienia Maryi, by Rosja się nawróciła. Niewpuszczenie metropolity mińsko – mohylewskiego arcybiskupa Kondrusiewicza na teren państwa, którego jest obywatelem, pokazuje nie tylko drastyczne pogwałcenie praw człowieka, ale także cierpienie Kościoła, który współdzieli z narodem białoruskim jego niedolę. Obecna sytuacja objawia rzeczywistą i naglącą konieczność modlitwy różańcowej o nawrócenie przywódców.
Uczniowie i studenci rozpoczynający swoje zmagania intelektualne powinni wzorem minionych pokoleń wstąpić także do Szkoły Maryi, która mogłaby w ten sposób stać się ich formatorką i nauczycielką. Młode pokolenie, nazywane „pokoleniem enter”, oczekujące cyfrowej prędkości we wszystkich dziedzinach życia mogłoby w modlitwie różańcowej odnaleźć stabilny spokój, równowagę i wartość refleksji oraz kontemplacji. Chciejmy w myśl naszej założycielki Pauliny Jaricot, modląc się w intencji Dzieła Misyjnego Kościoła w czasie Ogólnopolskiego Dnia Modlitwy Żywego Różańca w Tygodniu Misyjnym (w tym roku 22 X. – czwartek) „UCZYNIĆ RÓŻANIEC MODLITWĄ WSZYSTKICH”. Niech powrócą zawieszone w czasie pandemii miesięczne spotkania formacyjne w parafiach i naszych Różach.
Dzisiejszy świat cierpi na deficyt modlitwy, dlatego jako Zarząd Żywego Różańca, by pomóc czcicielom Maryi w codziennej modlitwie, wydaliśmy pierwszy w Polsce Ogólnopolski Modlitewnik dla Kół Żywego Różańca, który oprócz Statutu, Ceremoniału i Księgi Różańcowej można nabyć u sióstr Loretanek lub u swoich moderatorów diecezjalnych.
„Kto się modli ten się zbawi – kto się nie modli ten się potępi” – pisał w jednym ze swych dzieł wielki czciciel Matki Boga św. Alfons Maria de Liguori. Ta prawda wydaje się tak oczywista a jednak stale musimy sobie o niej przypominać!
W zalęknionym z powodu pandemii koronawirusa świecie, razem ze św. Janem Pawłem II, Papieżem Różańca, w 100 rocznicę jego urodzin i Sługą Bożym kardynałem Stefanem Wyszyńskim, który wszystko postawił na Maryję wstępujmy każdego dnia do Szkoły Maryi, by z koronką w ręku, w modlitewnej postawie jeszcze silniej z wiarą wołać o ratunek dla siebie i świata: Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
W darze modlitewnej łączności na czas październikowych Pielgrzymek Diecezjalnych oraz codziennej wytrwałej modlitwy różańcowej przemieniającej świat, by stała się modlitwą wszystkich.

Moderator Krajowy Żywego Różańca
Częstochowa, 30.09.2020