Nowa Róża Różańcowa p. w. św. Rocha

W liturgii Kościoła 16 sierpnia wspominamy św. Rocha. W br. w tym ważnym, dla wiernych Konkatedralnej Parafii, dniu, w szeregi Wspólnoty Różańcowej, podczas Mszy św. zostało przyjętych 20 osób, a na patrona Koła wybrano właśnie św. Rocha. Błogosławieństwa członków dokonał ks. Łukasz Borzęcki, a zelatorką została Pani Anna Pękala.
Okoliczności czci św. Rocha przez społeczeństwo sokołowskie, związane są z panującą w pierwszej połowie XVIII wieku, epidemią śmiertelnej zarazy, która zabijała mieszkańców miasta i okolic. Według przekazywanej przez pokolenia legendy, jeden z mieszkańców, wracający ze wspólnych modlitw o odwrócenie „morowego powietrza”, ujrzał tajemniczego mężczyznę, który obiecał ratunek, jeśli w miejscu spotkania, ok. 200 metrów od świątyni parafialnej,  zostanie wybudowany kościół. Informacja szybko obiegła okolicę i niezwłocznie przystąpiono do budowy. Z chwilą wzniesienia zrębów świątyni, epidemia ustała, a na pamiątkę tego wydarzenia, wierząc, że tajemniczym mężczyzną był św. Roch nadano jej Jego imię. Zbudowana wówczas drewniana świątynia nie przetrwała próby czasu, więc ówczesny proboszcz sokołowski, postanowił, w tym samym miejscu pobudować nowy kościół ku czci św. Rocha, pełniący także funkcję tymczasowej świątyni parafialnej, a na głównym ołtarzu umieszczono obraz św. Rocha.  Na początku XIX w. do Sokołowa zostały sprowadzone relikwie św. Rocha, umieszczone w relikwiarzu w kształcie krzyża. W niedługim czasie uzyskano w Stolicy Apostolskiej przywilej odpustu zupełnego na dzień św. Rocha – 16 sierpnia.
Niestety, w 1941 r., okupanci niemieccy zajęli kościół, zamieniając go na skład zboża. W maju 1943 r. udało się świątynię odzyskać i dzięki wielkiej determinacji parafian, przywrócić już w sierpniu do ponownego kultu. Rok później, podczas walk frontowych w sierpniu, został zburzony kościół parafialny i znów kościół św. Rocha pełnił jego funkcję do 1953 r., gdy zbudowano nową świątynię. Uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha były obchodzone w kościele pod jego wezwaniem do 1960 r. włącznie. Niestety władze komunistyczne zakazały procesji z kościoła parafialnego do tego miejsca i nie pozwalały na odnowienie świątyni. Dlatego ks. Stanisław Pielasa postanowił obraz św. Rocha wraz z relikwiarzem przenieść do parafialnej świątyni i umieścić w bocznym ołtarzu, po lewej stronie ołtarza głównego. Odtąd ośrodkiem kultu Świętego jest Konkatedra. W 1982 r. św. Roch został obrany za patrona Grupy Sokołowskiej, pielgrzymującej na Jasną Górę. W 2014 r. ks. prał. Andrzej Krupa, proboszcz, wspólnie z władzami miasta, za aprobatą biskupa drohiczyńskiego, Tadeusza Pikusa, podjęli starania, aby patronem Sokołowa Podlaskiego został św. Roch, na co Stolica Apostolska wyraziła zgodę. 23 sierpnia 2015 r. świętując jubileusz 600-lecia parafii ks. biskup odczytał bullę papieża Franciszka o ustanowieniu św. Rocha patronem miasta. W tym dniu także została poświęcona figura św. Rocha, wybudowana dzięki staraniom księdza proboszcza i umieszczona na Skwerze im. Ks. Stanisława Pielasy, w pobliżu konkatedry. Przygotowując się do tej ważnej uroczystości przez 9 miesięcy, 16-tego każdego miesiąca odprawiana była Nowenna do św. Rocha. Nowenna trwa nieprzerwanie nadal i w każdym miesiącu przed wystawionym Najświętszym Sakramentem prosimy o wstawiennictwo naszego Świętego w intencjach złożonych przy Jego ołtarzu.

Renata Przewoźnik