INTENCJE MODLITEWNE DLA CZŁONKÓW ŻYWEGO I NIEUSTAJĄCEGO RÓŻAŃCA DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ


Kwiecień 2022
 •  O pokój w Ukrainie i w naszej Ojczyźnie.
 • O dobre i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 • O wytrwanie w powołaniu przez kapłanów i osoby konsekrowane.
 • Za uchodźców i migrantów.
 
Maj 2022
 • O pokój w Ukrainie i w naszej Ojczyźnie.
 • O dobre i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 • O owoce Synodu.
 • Za pomagających uchodźcom.
 
Czerwiec 2022
 • O pokój w Ukrainie i w naszej Ojczyźnie.
 • O wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy bluźnierstwa i profanacje.
 • Za nowo wyświęconych kapłanów.
Lipiec 2022
 • O pokój w Ukrainie i w naszej Ojczyźnie.
 • O siły duchowe i fizyczne dla prześladowanych za wiarę.
 • Za uchodźców i ofiary wojny w Ukrainie.                
Sierpień 2022
 • O pokój w Ukrainie i na świecie.
 • O dar prawdziwej wolności dla osób uzależnionych.
 • O zachowanie wartości chrześcijańskich przez Polaków.
 • Za ofiary wojny w Ukrainie.
 

Wrzesień 2022
 • O pokój w Ukrainie i na świecie.
 • Za powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego.
 • O dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży.
 • Za ofiary wojny w Ukrainie.
 
Duszpasterstwo Wspólnot Maryjnych