Wielki Czwartek

5 Kwiecień 2012
W dniu dzisiejszym wracamy myślą do owego dnia, kiedy to Jezus  zasiadł z uczniami przy stole paschalnym w Wieczerniku. Do Nich powiedział: Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami. I stali się kapłanami.
Gdy wyruszali w świat, legitymowali się jedynie tym, że są Chrystusowi
że są z Nim,
że są od Niego,
że są dla Niego.
Jezus chciał, aby apostołowie a potem ich następcy, mocą sakramentu kapłaństwa, przedłużali Jego dzieło MIŁOŚCI na świecie.

Naszym kapłanom życzenia i kwiaty złożyły dzieci z Kręgu Biblijno -  Liturgicznego ze Szkoły Podstawowej Nr4  i młodzież ze Szkolnego Koła Caritas z Publicznego Gimnazjum Nr2.
Wdzięczni za posługę naszych kapłanów módlmy się, aby Chrystus, który co dnia rodzi się w ich dłoniach był im siłą i owocną czynił ich duszpasterską posługę.
s. Marzenna Tchórzewska