WIZYTACJA KANONICZNA

Bardzo ważnym wydarzeniem dla naszej Wspólnoty Parafialnej była przewidziana w prawie Kościoła wizytacja kanoniczna, która odbyła się w dniach 7,8,10 listopada. Przeprowadził ją ks. bp dr Piotr Sawczuk.

 
Wizytacja  biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi, wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz Biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Podczas wizytacji, ksiądz Biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii.
Ksiądz Biskup odwiedził: Domu Sióstr Służek NMP (ul. Kościuszki 2), Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika (ul. Repkowska 3), Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ks. gen. St. Brzóski (ul. Kupientyńska 15), Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Pawła Kamińskiego ( ul. Skłodowskiej – Curie 16), Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego (ul. Skłodowskiej-Curie 24), Cmentarz na ul. Bartoszowej, Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim (ul. Wolności 44), Siostry Salezjanki jak również odbył spotkanie z Radą Parafialną i przedstawicielami poszczególnych wspólnot, które w kilku zdaniach przedstawili Biskupowi charakterystykę grupy, ilość członków, jaki program formacyjny realizują, częstotliwość spotkań).
Wszystkim bardzo dziękujemy za serdeczne przyjęcie i wspólną modlitwę w kościele.