WIZYTACJA KANONICZNA


Plan wizytacji kanonicznej Jego Ekscelencji ks. bp. dr Piotra Sawczuka w parafii Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Podlaskim w dniach 7, 8, 10.11.2021 r


Niedziela 07.11.2021 r.
  1. 30 Ingres, sprawozdanie, Msza św. (Biskup przewodniczy i głosi homilię)
          11.00           Msza św. (Biskup uczestniczy w liturgii według CE 186, homilię głosi kapłan)
          13.30           Obiad w Domu Sióstr Służek NMP (ul. Kościuszki 2)
         15.00           Koronka do Miłosierdzia Bożego Spotkanie z wszystkimi grupami, organizacjami i stowarzyszeniami (Przedstawiciele poszczególnych wspólnot w kilku zdaniach przedstawiają Biskupowi charakterystykę grupy, ilość członków, jaki program formacyjny realizują, częstotliwość spotkań)
          16.00          Msza św. (Biskup przewodniczy i głosi homilię)
          Po Mszy     Spotkanie z Radą Parafialną
Poniedziałek 08.11.2021 r
        10.00         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika (ul. Repkowska 3)
          11.00        Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ks. gen. St. Brzóski (ul. Kupientyńska 15)  
          12.00       Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Pawła Kamińskiego ( ul. Skłodowskiej – Curie 16)
           13.00       Cmentarz na ul. Bartoszowej
Środa 10.11.2021 r.
            9.00         Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim (ul. Wolności 44)
            10.00        Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego (ul. Skłodowskiej-Curie 24)
            12.00        Siostry Salezjanki
  1. 00 Obiad na plebanii z księżmi z dekanatu
Wizyty w szkołach muszą uwzględniać aktualną sytuację epidemiczną. Jeżeli nie jest możliwe spotkanie z przedstawicielami uczniów, to może być jedynie spotkanie z dyrekcją, katechetami i innymi nauczycielami.