WIELKI TYDZIEŃ

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm - liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. Rozpoczął się Wielki Tydzień.  Kto nie skorzystał jeszcze z sakramentu pokuty i pojednania, może to uczynić przy okazji porannych i wieczornych Mszy św.