TYDZIEŃ MISYJNY

Niedziela Misyjna i Tydzień Misyjny był dobrym czasem, aby zrozumieć wagę głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. Zgodnie z hasłem orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli (Dz 4,20) każdy z nas na nowo mógł odkryć w sobie powołanie do działalności na rzecz misji. Wszystko, co otrzymaliśmy, wszystko, czym obdarował nas Pan Bóg, dał nam, byśmy to dobrze wykorzystali i przekazali bezinteresownie innym. Nie wszyscy są powołani do wyjazdu na misje, ale każdy może włączyć się w dzieło misyjne Kościoła.


Podczas niedzielnej Mszy świętej o godzinie 11:00, 24 października i katechez misyjnych w Szkole Podstawowej nr 6 w Sokołowie Podlaskim w moich klasach jak również w dwóch klasach ks. Daniela Jankowskiego zachęcałem dzieci i młodzież do różnorakiego wspierania dzieła misyjnego Kościoła. W szkole została przygotowana okolicznościowa gazetka. Podzieliłem się również moim doświadczeniem misyjnym z Papui Nowej Gwinei. Przedstawiłem historię i sytuację bieżącą Kościoła w tym kraju. Pokazując eksponaty misyjne, filmy i zdjęcia opowiadałem o kulturze, zwyczajach a przede wszystkim o wierze Papuasów. Ten daleki kraj, położony w Oceanii, wciąż jeszcze mało znany, zachwyca pięknem krajobrazów, wielością kwiatów, owoców, wysp i zwierząt, z których najpiękniejszym jest ptak rajski, widniejący na fladze i godle PNG. W 2017 roku w Papui Nowej Gwinei mieszkało 6 909 701 osób. Statusem urzędowym objęte są języki: angielski, tok pisin, hiri motu. W Papui Nowej Gwinei są 851 języki lokalne. Stolicą państwa jest Port Moresby. Walutą jest kina. Papua Nowa Gwinea uzyskała niepodległość 16 września 1975 roku. Kraj deklaruje się jako chrześcijański, z czego większość stanowią protestanci. Katolicy stanowią około 30%.
Dzieci i młodzież były bardzo zainteresowane sytuacją miejscowych dzieci, zadawały interesujące pytania na temat edukacji, opieki medycznej i życia codziennego swoich papuaskich rówieśników. Miały też okazję dotknąć, założyć niektóre eksponaty i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy podczas Tygodnia Misyjnego w sposób szczególny modlili się za misje i złożyli ofiary. Dziękuję gorąco wszystkim katechetkom, które przez cały miesiąc październik wraz z dziećmi animowały różaniec w naszej parafii. Od Pana Boga pochodzi wszystko co dobre i piękne. Bądźmy Jego misjonarzami!
 
ks. Mirosław Puchacz

Delegat Biskupa Drohiczyńskiego ds. Misji