REKOLEKCJE POWOŁANIOWE

Przy zachowaniu wszelkich obostrzeń pragniemy zaprosić młodzież męską na rekolekcje powołaniowe. W dniach 27 – 29 grudnia 2021 r. w WSD w Drohiczynie odbędą się one dla chłopców z klas ósmych, szkół średnich i studentów.

Uczestników prosimy, by zgłaszali się do 24 grudnia 2021 r. (Formularz na stronie:  www.wsddrohiczyn.pl).
Prosimy też o modlitwę, zarówno za sam czas rekolekcji jak i owoce.
Uczestnicy proszeni są, by zabrać ze sobą śpiwór. Ćwiczenia duchowe wraz alumnami przeprowadzi ks. dr. Piotr Jarosiewicz – Diecezjalny Asystent KSM i Duszpasterz Młodzieży.

Seminarium to szczególne miejsce, w którym każdy pragnący służyć Bogu i ludziom buduje swoją relację z Chrystusem, z Kościołem i drugim człowiekiem. Sześcioletni okres formacji jest czasem dojrzewania do pełni człowieczeństwa oraz zdobywania niezbędnej wiedzy, wszystko to motywuje cel najważniejszy – Chrystus.