POLSKA POD KRZYŻEM - Droga Krzyżowa ulicami miasta

W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego -  w sobotę 14 września 2019 r. ulicami Sokołowa Podlaskiego przeszła Droga Krzyżowa. To włączenie się wiernych wszystkich sokołowskich parafii w modlitewną inicjatywę Polska pod krzyżem, jako odpowiedź na wszelkie grzechy, zniewagi, nadużycia i profanacje wiary świętej w naszej Ojczyźnie w ciągu ostatnich miesięcy.
Wiernym zgromadzonym pod krzyżem towarzyszyły słowa rozważań zaczernięte w Listu do Przyjaciół Krzyża - św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Nabożeństwo rozpoczęło się pod Krzyżem Ołtarza Papieskiego, przypominającym wizytę św. Jana Pawła II w Drohiczynie z 1999 r. Następnie ulicami miasta zatrzymując się przy kolejnych stacjach m.in. przy kościele św. Jana Bosko wierni dotarli do Sanktuarium Milosierdzia Bożego, gdzie nastąpiło zawierzenie Polski Jezusowi Chrystusowi Królowi.