Poświęcenie kaplicy p.w. Św. Jana Pawła II w Wojewódkach Górnych

10 czerwca 2018 - godz. 18.00
Poświęcenia dokona J. E. Ks. Bp Tadeusz Pikus -
Pasterz Diecezji Drohiczyńskiej

 
Wsparcie prac wykończeniowych:
Nr konta: 23 9221 0000 0029 5145 2000 0010  w tytule:"Na budowę kaplicy w Wojewódkach"