Odpust ku czci św. Rocha i ingres do konkatedry ks. bp Piotra Sawczuka

"Boże, któryś świętemu Rochowi przyobiecał tę cudowną moc i łaskę, że każdy, nabożnie go wzywający, od zarazy morowej wolnym będzie, daj nam prosimy, abyśmy, którzy jego pamiątkę nabożnie obchodzimy, mocą zasług jego, od chorób ciała, a przede wszystkim od zarazy grzechowej byli zachowani. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen."
 
Niedziela 18 sierpnia 2019  - godz. 12.30