Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Podczas ostatniego "Ogólnopolskiego Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych" przedstawiciele wszystkich diecezji pod przewodnictwem bp. Wojciecha Osiala wydali oświadczenie, zawierające stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Treść oświadczenia, zgodnie z zarządzeniem wikariusza generalnego, zostanie odczytana podczas każdej Mszy św. we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji drohiczyńskiej w niedzielę 26 maja br.
Dokument, oprócz merytorycznych argumentów, zawiera zachętę, aby szczególnie rodzice i wszyscy ludzie dobrej woli aktywnie włączyli się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Swój apel i sprzeciw wobec podejmowanych przez Ministerstwo działań można wysyłać drogą mailową na adres: kancelaria@men.gov.pl.
ks. kan. dr Krzysztof Mielnicki
Dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego
Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie