Modlitwa za kapłanów i o powołania

Pierwszy czwartek miesiąca jest dniem Eucharystii, z którym nierozerwalnie związane jest kapłaństwo. Dlatego modlitwą winniśmy wyrażać swoją wdzięczność Panu Bogu za największy z cudów, ale także za Kościół i dar kapłaństwa.

Wobec powyższego, począwszy od stycznia, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, członkowie Żywego Różańca we wszystkich parafiach Diecezji Drohiczyńskiej podejmują comiesięczną modlitwę w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, a także za kapłanów z prośbą o wytrwanie w dobrym i godne sprawowanie świętych obrzędów.

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne
Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzie mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowanie Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyń ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.
RP