KONIEC DYSPENSY

Informujemy, że od 20 czerwca 2021 r. biskupi polscy znoszą dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej.
Oznacza to, że każdy katolik ma odtąd obowiązek uczestniczyć osobiście w kościele we Mszy Świętej w każdą niedzielę i uroczystości nakazane.
Kto bez bardzo ważnego powodu zaniecha tego obowiązku ten popełnia grzech ciężki czyli śmiertelny.

Przyjmijmy zniesienie dyspensy z radością dziękując Panu Bogu za Jego opiekę nad nami. Pamiętajmy o częstej modlitwie za Kościół.
Wasi duszpasterze.