Jerycho Różańcowe

Drodzy Czciciele Matki Bożej Różańcowej, razem ze środowiskiem parafialnych kół różańcowych jak i wspólnot pragniemy wszystkich serdecznie zaprosić do podjęcia od 03 października 2021 roku  nieustannego Jerycha Różańcowego.


Będziemy w nim obejmować intencje Kościoła:

  • O pokój w naszej Ojczyźnie i na świecie.
  • O odnowę moralną naszego narodu.
  • Za duchowieństwo: papieża Franciszka, biskupów Diecezji Drohiczyńskiej, kapłanów,   osoby życia konsekrowanego.
  • O powołania kapłańskie,  zakonne i misyjne.
  • Za rodziny – o miłość, zgodę, trzeźwość i chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży.
  • O przebłaganie za wszelkie grzechy profanacji Najświętszego Sakramentu, świętych wizerunków Jezusa i Maryi oraz symboli religijnych w naszej Ojczyźnie.
  • W intencjach własnych przedstawianych w modlitwach osobistych.
Pragniemy rozpiąć nad naszą wspólnotą swoisty parasol modlitwy w każdej chwili wznoszonej przez ręce Matki Bożej przed Boży tron jako wołanie o potrzebne łaski, jako dziękczynienie, jako ufne oddanie się, zawierzenie Miłosierdziu Bożemu.
 
                                                                                            
Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.
Jerycho Różańcowe to więc nieustająca modlitwa osób indywidualnych, grup, świeckich i duchownych przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego.