1. Rowerowa Pielgrzymka Drohiczyńska na Jasną Górę

W dniach 22-26 sierpnia odbędzie się 1. Drohiczyńska Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę.
Pielgrzymi rowerowi wyruszą z diecezjalnego sanktuarium maryjnego w Miedznie.
Zachęcamy do uczestnictwa wszystkich cyklistów.
Kontakt do organizatora:
tel.: 513 259 954
e-mail: ks.bartosz.ojdana@gmail.com